ČSN EN ISO 2360 (038185) Zrušená norma

Nevodivé povlaky na nemagnetických kovových podkladech. Měření tloušťky povlaku. Metoda vířivých proudů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 2360:1995. Stanoví metodu nedestruktivního měření tloušťky nevodivých povlaků na nemagnetických podkladových kovech pomocí přístrojů využívajících vířivých proudů. Metodu lze použít k měření tloušťky většiny povlaků vytvořených anodickou oxidací, nedá se však použít pro všechny konverzní povlaky, z nichž některé jsou pro měření touto metodou příliš tenké. Přestože metodu lze teoreticky použít i k měření tloušťky povlaků na magnetických podkladových kovech, její použití pro tento účel se nedoporučuje. V těchto případech se má použít magnetická metoda stanovená v (ČSN) ISO 2178. ČSN EN ISO 2360 (03 8185) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN ISO 2360 (038185)
Katalogové číslo 20686
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963206868
Norma byla zrušena k 1. 9. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 2360 (038185)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)