ČSN EN 50083-6 (367211) Zrušená norma

Kabelové distribuční systémy pro televizní a rozhlasové signály. Část 6: Optická zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma se vztahuje na všechny části zařízení distribučního systému. Pokrývá kmitočtové pásmo od 5 MHz do 1750 MHz, pro určité parametry určuje zaručované technické požadavky, stanovuje požadavky na uvádění dat o zaručovaných vlastnostech a popisuje metody měření pro ověřovací zkoušky. Veškeré požadavky a uváděná data, použitelná v kabelových distribučních systémech pro televizi a rozhlas, představují minimální požadovanou úroveň ve specifikovaném kmitočtovém pásmu a při dobrém přizpůsobení.

Označení ČSN EN 50083-6 (367211)
Katalogové číslo 20370
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963203706
Změny a opravy Z1 5.99t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 50083-2-3 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2-3: Filtry pro zmírnění rušení z LTE (4G)

ČSN CLC/TS 50083-3-3 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3-3: Aktivní širokopásmové zařízení pro kabelové sítě - Metody měření maximální provozní úrovně výstupu pro zpětnou cestu

ČSN EN 50083-2 ed. 3 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

ČSN EN 50083-2-4 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2-4: Filtry pro zmírnění rušení pro provoz v pásmech 700 MHz a 800 MHz pro příjem DTT

ČSN EN 50083-8 ed. 2 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 8: Elektromagnetická kompatibilita pro sítě

ČSN EN 50083-9 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 9: Rozhraní pro stanice systému CATV/SMATV a podobné profesionální zařízení pro transportní toky DVB/MPEG-2