ČSN EN 50083-8 ed. 2 (367211) Aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 8: Elektromagnetická kompatibilita pro sítě

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Normy souborů EN 50083 a EN 60728 se týkají kabelových sítí včetně zařízení a příslušných měřicích metod pro příjem, zpracování a distribuci televizních a rozhlasových signálů a zpracováním, propojením a přenosem všech druhů signálových dat pro interaktivní služby s využitím všech použitelných přenosových médií.
Tato evropská norma se vztahuje na vyzařovací charakteristiky a odolnost proti elektromagnetickému rušení kabelových sítí pro televizní signály, rozhlasové signály a interaktivní služby a pokrývá kmitočtové pásmo 0,15 MHz až 3,5 GHz. Je třeba podotknout, že tato měření pod 30 MHz nejsou obecně považována za použitelná v kontextu kabelových sítí a jsou v praxi těžko proveditelná.
Shodu s předpisy pro EMC přednostně zajistí aplikace harmonizované normy EN 50529-2. Proto je pro zařízení kabelových sítí nezbytné splnit požadavky EN 50529 a tak vyhovět požadavkům EN 50083-2 ohledně mezí vyzařování a odolnosti proti externím polím.
Tato evropská norma specifikuje metody měření a požadavky na vlastnosti EMC při pracovních podmínkách na místě (in situ) pro ověření stávající integrity EMC kabelových sítí.
Kabelové sítě za účastnickými zásuvkami (např. kabel přijímače v nejobecnějším vyjádření), které začínají na účastnické zásuvce a končí na vstupu zařízení účastníkova terminálu, nejsou pokryty normou EN 50083-8. Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu kabelu přijímače jsou předloženy v EN 60966-2-4, EN 60966-2-5 a EN 90966-2-6.
Kabelové sítě a široké spektrum rozhlasových služeb musí koexistovat. Obsahují například služby první pomoci, zabezpečení života, rozhlas, letecké služby, radionavigační služby a také mobilní telefony, amatérské a mobilní rádiové služby. Kmitočtová pásma typických služeb pro zabezpečení života jsou uvedena v příloze B. Pro určité služby může být národními předpisy požadována přídavná ochrana.

Označení ČSN EN 50083-8 ed. 2 (367211)
Katalogové číslo 95825
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2014
Datum účinnosti 1. 9. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963958255
Tato norma nahradila ČSN EN 50083-8 (367211) z prosince 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 50083-2-3 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2-3: Filtry pro zmírnění rušení z LTE (4G)

ČSN CLC/TS 50083-3-3 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3-3: Aktivní širokopásmové zařízení pro kabelové sítě - Metody měření maximální provozní úrovně výstupu pro zpětnou cestu

ČSN EN 50083-2 ed. 3 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

ČSN EN 50083-9 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 9: Rozhraní pro stanice systému CATV/SMATV a podobné profesionální zařízení pro transportní toky DVB/MPEG-2