ČSN EN 20286-2 (014201) Zrušená norma

Soustava tolerancí a uložení ISO. Část 2: Tabulky základních tolerancí a mezních úchylek pro díry a hřídele (ISO 286-2:1988)

ČSN EN 20286-2 Soustava tolerancí a uložení ISO. Část 2: Tabulky základních tolerancí a mezních úchylek pro díry a hřídele (ISO 286-2:1988)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje hodnoty mezních úchylek pro běžně používané toleranční třídy děr a hřídelů, které byly stanoveny podle údajů v ISO286-1 (zavedena v ČSN EN 20286-1 (024201)), hodnoty horních úchylek ES (pro díry) a es (pro hřídele) a dolních úchylek EI (pro díry) a ei (pro hřídele).
Soustava tolerancí a uložení ISO platí pro tolerance a úchylky hladkých součástí.
Norma uvádí normativní odkazy, hodnoty pro toleranční stupně IT1 až IT18, mezní úchylky děr a hřídelů a odkazy na další normy ISO.
Příloha A obsahuje přehled tolerančních tříd pro díry a hřídele.
Příloha ZA uvádí normativní odkazy na mezinárodní publikace a odpovídající publikace evropské.

Označení ČSN EN 20286-2 (014201)
Katalogové číslo 20259
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963202594
Změny a opravy opr. 5.98
Norma byla zrušena k 1. 2. 2011
a nahrazena ČSN EN ISO 286-2 (014201)
Tato norma nahradila ČSN 01 4202 (014202) z prosince 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)