1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 17.040.10 - Mezní rozměry, tolerance a lícování

ČSN 01 0202 (010202) - listopad 1988

Základní pravidla zaměnitelnosti. Normální délkové rozměry

190 Kč

ČSN 01 0211 (010211) - říjen 1985

Základní pravidla zaměnitelnosti. Zaoblení a zkosení hran

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

97 Kč

ČSN EN ISO 14405-1 (014115) - březen 2017 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 1: Lineární rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14405-2 (014115) - červenec 2019 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 2: Rozměry jiné než lineární nebo úhlové rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 286-1 (014201) - duben 2011 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

460 Kč

ČSN EN ISO 286-2 (014201) - leden 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

570 Kč

ČSN 01 4203 (014203) - prosinec 1976

Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Řady tolerancí, základních úchylek a toleranční pole pro rozměry přes 3150 mm

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 5.90t

465 Kč

ČSN ISO 2768-1 (014240) - říjen 1992

Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.06t

157 Kč

ČSN 01 4260 (014260) - květen 1980

Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance polohy os děr pro spojovací součásti

350 Kč

ČSN 01 4265 (014265) - prosinec 1980

Toleranční pole součástí z plastů

440 Kč

ČSN 01 4270 (014270) - březen 1977

Základní pravidla vyměnitelnosti. Tolerance úhlů

230 Kč

ČSN 01 4275 (014275) - září 1981

Základní pravidla zaměnitelnosti. Kužele a kuželová spojení. Pojmy a definice

440 Kč

ČSN 01 4276 (014276) - listopad 1982

Základní pravidla zaměnitelnosti. Soustava tolerancí a uložení pro kuželová spojení

440 Kč

ČSN 01 4315 (014315) - říjen 1970

Výběr doporučených mezních úchylek ISO metrického závitu

190 Kč

ČSN 01 4316 (014316) - červenec 1989

Základní pravidla zaměnitelnosti. Metrické závity. Přechodná uložení

340 Kč

ČSN 01 4366 (014366) - duben 1966

Lícování závitů. Mezní úchylky lichoběžníkového nerovnoramenného závitu matice

32 Kč

ČSN 01 4367 (014367) - duben 1966

Lícování závitů. Mezní úchylky lichoběžníkového nerovnoramenného závitu šroubu

32 Kč

ČSN 01 4395 (014395) - únor 1984

Výběr tolerančních polí a uložení pro metrické závity součástí z plastů

340 Kč

ČSN EN ISO 5459 (014402) - duben 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

622 Kč

ČSN 01 4405 (014405) - prosinec 1979

Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance tvaru a polohy. Číselné hodnoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.90t

262 Kč

ČSN ISO 2768-2 (014406) - září 1994

Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance

190 Kč

ČSN EN ISO 5458 (014441) - prosinec 2020 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Specifikace pole prvků a kombinovaná geometrická specifikace

550 Kč

ČSN EN ISO 1938-1 (014444) - květen 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 1: Mezní kalibry lineárních rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 1938-2 (014444) - srpen 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 2: Porovnávací kalibry kotoučové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8062-1 (014460) - září 2008 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 1: Slovník

340 Kč

ČSN EN ISO 8062-3 (014460) - září 2008 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 3: Všeobecné rozměrové a geometrické tolerance a přídavky na obrábění pro odlitky

350 Kč

ČSN ISO 8062-4 (014460) - srpen 2018

Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 4: Obecné tolerance pro odlitky použitím tolerování profilu v systému obecných základen

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 01 4480 (014480) - únor 1989

Medzné odchýlky rozmerov strihaných plechov

125 Kč

ČSN 01 4909 (014909) - červen 1955

Poloměry vnitřních zaoblení odlitků ze šedé litiny

65 Kč

ČSN 01 7009 (017009) - září 1973

Výpočet rozvinutých dĺžok ohýbaných súčiastok

550 Kč

ČSN 02 1065 (021065) - březen 1953

Šrouby a matice. Lícování závitu

32 Kč

ČSN 99 0151 (990151) - červen 1989

Kalibry. Názvy a definice

125 Kč