ČSN EN ISO 286-2 (014201)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele

ČSN EN ISO 286-2 Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 570 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele
Tato část ISO 286 udává vypočtené hodnoty mezních úchylek pro běžně používané toleranční třídy děr a hřídelů, které jsou uvedeny v tabulkách v ISO 286-1. Tato část ISO 286 pokrývá hodnoty horních mezních úchylek ES (pro díry) a es (pro hřídele) a dolních mezních úchylek EI (pro díry) a ei (pro hřídele) (viz obrázek 1 a 2).
POZNÁMKA - V tabulkách mezních úchylek jsou hodnoty horních mezních úchylek ES nebo es uvedeny nad hodnotami dolních mezních úchylek EI nebo ei s výjimkou tolerančních tříd JS a js, které jsou souměrné vzhledem k nulové čáře.
ISO systém pro tolerance lineárního rozměru poskytuje systém tolerancí a úchylek vhodných ke stanovení prvků následujících tvarů:
1 - válcových;
2 - dvou protilehlých rovnoběžných povrchů.
Válcovým obrobkům, které jsou významné, je pro zjednodušení explicitně přiřazen jejich kruhový průřez. Tím je také jasně rozuměno, že jakékoliv tolerance a úchylky uvedené v této části ISO 286 mohou být použity na obrobky s jiným než s válcovým průřezem.
Termín "díra" nebo "hřídel" se používá zejména k označení prvků válcových typů (např. pro tolerování průměru díry nebo hřídele) a pro jednoduchost jsou tyto termíny také používány pro dva protilehlé rovnoběžné povrchy (např. tolerování šířek per nebo šířek drážek).
Pro další informace jako terminologie, značky, základy systému atd. viz ISO 286-1.

Označení ČSN EN ISO 286-2 (014201)
Katalogové číslo 87476
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 2011
Datum účinnosti 1. 2. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963874760
Změny a opravy Oprava 1 3.19t
Tato norma nahradila ČSN EN 20286-2 (014201) z prosince 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 286-1 (014201)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení

ČSN EN 10204 (420009)
Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

ČSN EN ISO 463 (251801)
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Délková měřidla - Konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 286-1 (014201)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení