ICS 17.040 - Měření délky a úhlu

ČSN ISO 4291 (014411) - duben 1994

Metody hodnocení úchylek kruhovitosti. Měření změn poloměru

340 Kč

ČSN ISO 4292 (014412) - duben 1994

Metody. Hodnocení úchylek kruhovitosti. Měření dvou a tříbodovou metodou

230 Kč

ČSN 25 1010 (251010) - únor 1974

Měření délek. Názvosloví z oboru měření délek a úhlů

770 Kč