ČSN ISO 690 (010197) Zrušená norma

Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura

ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací a patentových dokumentů. Stanoví a předepisuje pořadí prvků citace a ustavuje pravidla transkripce a formální úpravy informací z pramenné publikace.
Norma je určena pro využívání při zpracování citací pro bibliografie a pro formulaci odkazů v textu odpovídajícím záznamům v bibliografii. Není určena pro úplný bibliografický popis.
Norma se týká citací publikovaných dokumentů jak v tištěné, tak i netištěné formě. Nelze ji však použít pro citace rukopisů nebo jiných nepublikovaných materiálů.
Národní příloha obsahuje české příklady.

Označení ČSN ISO 690 (010197)
Katalogové číslo 20512
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963205120
Norma byla zrušena k 1. 4. 2011
a nahrazena ČSN ISO 690 (010197)
Tato norma nahradila ČSN 01 0197 (010197) z června 1971
Dostupnost skladem (tisk na počkání)