ČSN EN ISP 10613-7 (369913) Zrušená norma

Informační technologie - Mezinárodně normalizovaný profil RA - Převádění síťové služby v režimu bez spojení - Část 7: Požadavky na virtuální spojení s trvalým přístupem závislé na podsíti PSDN, závislé na médiu

ČSN EN ISP 10613-7 Informační technologie - Mezinárodně normalizovaný profil RA - Převádění síťové služby v režimu bez spojení - Část 7: Požadavky na virtuální spojení s trvalým přístupem závislé na podsíti PSDN, závislé na médiu
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tento mezinárodní normalizovaný profil je použitelný pro spolupracující jednotky propojených systémů, které se podílejí na činnosti v prostředí propojení otevřených systémů (OSI). Specifikuje kombinaci základních norem OSI, které společně poskytují funkci síťového převáděče pro síťové služby v režimu bez spojení.
Tato část ISO/IEC ISP 10613 specifikuje požadavky závislé na typu podsítě a závislé na přenosovém médiu, které jsou vhodné pro spolupracující jednotku propojených systémů, používající virtuální spojení s trvalým přístupem k PSDN. Činnost spolupracující jednotky propojených systémů smí zahrnovat převádění z jedné sítě do jiné a tyto podsítě nemusí být stejného typu. Tato část ISO/IEC ISP 10613 se vztahuje pouze na komunikace užívající podsítě PSDN s permanentním přístupem, které používají virtuální spojení.

Označení ČSN EN ISP 10613-7 (369913)
Katalogové číslo 26385
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963263854
Norma byla zrušena k 1. 7. 2011
Tato norma nahradila ČSN P ENV 41801-7 (369280) z září 1995
ČSN EN ISP 10613-7 (369913) z prosince 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)