ČSN EN ISP 10609-3 (369909) Zrušená norma

Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily TB, TC, TD a TE - Transportní služba v režimu se spojením přes síťovou službu v režimu se spojením - Část 3: Požadavky pro skupinu TD nezávislé na typu podsítě

ČSN EN ISP 10609-3 Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily TB, TC, TD a TE - Transportní služba v režimu se spojením přes síťovou službu v režimu se spojením - Část 3: Požadavky pro skupinu TD nezávislé na typu podsítě
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO/IEC ISP 10609 je aplikovatelná na koncové systémy týkající se činnosti v prostředí propojení otevřených systémů (OSI). Specifikuje kombinaci norem OSI, které společně zajišťují transportní službu v režimu se spojením použitím síťové služby v režimu se spojením.
Tato část ISO/IEC ISP 10609 je aplikovatelná na ustanovení transportní služby v režimu se spojením v koncových systémech připojených k jakémukoli typu podsítě, ze které se může dostupně uskutečnit normalizovaná síťová služba v režimu se spojením.
Profily transportní služby v režimu se spojením přes síťovou službu v režimu se spojením jsou seskupeny v souladu s jejich požadovanou podporou třídy (tříd) transportních protokolů.
Skupina TB: Obsahuje třídy 0, 2 a 4 transportních protokolů
Skupina TC: Obsahuje třídy 0 a 2 transportních protokolů
Skupina TD: Obsahuje třídu 0 transportních protokolů
Skupina TE: Obsahuje třídu 2 transportních protokolů
Tato část ISO/IEC ISP 10609 specifikuje požadavky pro skupinu TD nezávislé na typu podsítě.

Označení ČSN EN ISP 10609-3 (369909)
Katalogové číslo 26270
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963262703
Norma byla zrušena k 1. 7. 2011
Tato norma nahradila ČSN EN ISP 10609-3 (369909) z prosince 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)