ČSN EN 200 (137102) Zrušená norma

Zdravotně technické armatury. Všeobecné technické podmínky pro jednoduché ventily a směšovací baterie (Jmenovitá světlost 1/2) PN 10: Minimální výtokový tlak 0.05 MPa (0,5 bar)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 200:1989. Předmětem této normy je stanovit: charakteristiky rozměrů, vodotěsnosti, odolnosti proti tlaku, hydraulické a mechanické pevnosti, mechanické a akustické odolnosti, kterým musí jednoduché výtokové ventily a směšovací baterie vyhovovat; metody zkoušek pro ověřování těchto charakteristik. Platí pro výtokové ventily montované do zdravotních zařízení v místnostech užívaných pro tělesnou hygienu a v kuchyních. Platí pro ventily jmenovité světlosti - a PN 10, pracující při následujících tlakových a teplotních podmínkách. Normalizovány jsou: označení, značení - identifikace, materiály, rozměrové charakteristiky, charakteristiky vodotěsnosti, odolnost proti tlaku, hydraulické charakteristiky, charakteristiky mechanické pevnosti a odolnosti, akustické charakteristiky. Normu doplňuje 17 obrázků a 14 tabulek. ČSN EN 200 (13 7102) byla vydána v prosinci 1996. Nahradila v ČSN 13 7102 z 10.12.1990.

Označení ČSN EN 200 (137102)
Katalogové číslo 20429
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963204291
Norma byla zrušena k 1. 10. 2005
a nahrazena ČSN EN 200 (137102)
Tato norma nahradila ČSN 13 7102 (137102) z srpna 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)