ČSN EN 200 (137102) Zrušená norma

Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie (PN 10) - Všeobecné technické specifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje oblast použití nástěnných nebo stojánkových výtokových ventilů a ventilových směšovacích baterií do jednoho nebo více otvorů používaných pro vnitřní vodovod typu 1 nebo pro vnitřní vodovod typu 2 (nízkotlaký gravitační systém). Dále specifikuje rozměry, těsnost, tlakové ztráty, hydraulické vlastnosti, pevnost, odolnost a akustické vlastnosti pro jmenovité světlosti 1/2 a 3/4 výtokových ventilů a ventilových směšovacích baterií a zkušební metody pro ověření těchto vlastností. Zkoušky uvedené v normě jsou zkouškami typu.
Norma platí pro výtokové ventily a ventilové směšovací baterie o jmenovité světlosti 1/2 a 3/4 (PN 10) používané ve zdravotnětechnických instalacích, instalované v místnostech určených pro osobní hygienu u van, umyvadel, bidetů, sprch a dřezů.
Norma neplatí pro mechanicky ovládané směšovací armatury, termostatické směšovací armatury, příslušenství sprch nebo výtokových armatur určených pro speciální použití, např. s připojením na hadici.

Označení ČSN EN 200 (137102)
Katalogové číslo 73790
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2005
Datum účinnosti 1. 10. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963737904
Norma byla zrušena k 1. 3. 2009
a nahrazena ČSN EN 200 (137102)
Tato norma nahradila ČSN EN 200 (137102) z prosince 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)