ČSN EN ISP 10611-1 (369911) Zrušená norma

Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily AMH1n - Systémy zpracování zpráv - Společné zpracování zpráv - Část 1: Podpora služby MHS

ČSN EN ISP 10611-1 Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily AMH1n - Systémy zpracování zpráv - Společné zpracování zpráv - Část 1: Podpora služby MHS
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO/IEC ISP 10611 obsahuje celkovou specifikaci podpory prvků služby MHS a přidružené funkčnosti MHS, které obecně nejsou vhodné pro uvažování pouze z perspektivy jediného protokolu MHS. Tyto specifikace tvoří část funkcí použití společného zpracování zpráv, jak je definováno v částech normy ISO/IEC ISP 10611, které tvoří společnou základnu pro mezinárodně normalizované profily pro MHS závislé na typu obsahu, které budou vyvíjeny.
Takové specifikace jsou v mnoha případech použitelné na více než jeden protokol MHS nebo se jinak zabývají funkčností složek, které se k podpoře protokolu právě nevztahují, i když mohou být pomocí protokolu verifikovány. Jsou proto určeny k tomu, aby byly citovány v profilech použití společného zpracování zpráv MHS podle norem ISO/IEC ISP 10611-3(AMH11), ISO/IEC ISP 10611-4(AMH12) a ISO/IEC ISP 10611-5(AMH13), které specifikují podporu specifických protokolů MHS a přidruženou funkčnost.
Specifikace v této části ISO/IEC ISP 10611 se vztahují na ustanovení a použití charakteristik asociovaných se systémem transferu zpráv (MT) (MTS) (jak je definováno v kapitole 8 ISO/IEC 10021-1) spolu s těmi charakteristikami asociovanými se vzájemnou komunikací služeb fyzického doručení (PD) (jak je definováno v kapitole 10 ISO/IEC 10021-1). Vztahují se také na charakteristiky, které jsou asociovány s ukládáním zpráv (MS) a uživatelským agentem (UA), které jsou nezávislé na typu obsahu. O charakteristikách, které jsou vlastní určitému typu obsahu (včetně zajištění služeb pomocí UA uživateli MHS) je pojednáno v oddělených ISP závislých na typu obsahu.
Specifikace v této části ISO/IEC ISP 10611 jsou rozděleny na základní požadavky, které vyžadují podporu všemi implementacemi MHS, a na určitý počet volitelných funkčních skupin, které pokrývají význačné samostatné oblasti vztahující se k funkčnosti, které nevyžadují podporu všemi implementacemi.
Přehled týkající se jak předmětu normy a použitelnosti souboru profilů AMH1n tak i struktury tohoto ISP o více částech, je uveden v příloze E.

Označení ČSN EN ISP 10611-1 (369911)
Katalogové číslo 26512
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963265124
Norma byla zrušena k 1. 6. 2015
Tato norma nahradila ČSN EN ISP 10611-1 (369911) z prosince 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)