ČSN 46 3087 (463087) Zrušená norma

Jádra lískových ořechů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD DF-04:1991. Kapitoly 1, 2 (kromě článku 2.1), 3, 4, 5 (kromě článku 5.2) a 6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.1.1997 na základě požadavku Ministerstva zemědělství České republiky závazné. Články 2.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.1.1997 na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky závazné. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit - v obou případech - jen uvedený neopomenutelný účastník. Norma platí pouze pro vyloupaná jádra lístkových ořechů odrůd (kultivarů) Corylus avellana L. a Corylus maxima Mil. a jejich hybridů, zbavená ochranného dřevnatého vnějšího obalu. Podle Ministerstvem zdravotnictví zezávazněného čl.2.1, resp.2.1.1: "Jádra lístkových ořechů všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být: - suchá; - čistá a bez viditelných cizích látek; - bez vad, které je činí nevhodným pro lidskou spotřebu; - zdravá; především bez plísně nebo hniloby, bez viditelných stop napadení hmyzem, bez živého i mrtvého hmyzu a ostatních živých či mrtvých škůdců; - nežluklá, bez cizího pachu nebo chuti. Jádra lískových ořechů musí být v takovém stavu, aby: - snesla přepravu a manipulaci a - mohla být do místa určení doručena v odpovídající jakosti." Podle Ministerstvem zdravotnictví zezávazněného čl.2.1.2: "Jádra lískových ořechů smějí obsahovat nejvýše 6 % vody." Dále Ministerstvem zdravotnictví zezávazněný čl.5.2 stanoví podrobně požadavky na balení, včetně požadavků na materiály použité uvnitř obalů. V recenzované normě jsou normalizovány jsou: znaky jakosti (kapitola 2), třídění podle velikosti (kapitola 3), dovolené odchylky (kapitola 4), obchodní úprava a balení (kapitola 5) a označování (kapitola 6). Národní příloha NA (informativní) obsahuje doplňky a vysvětlení některých ustanovení normy (včetně čl.5.2) z hlediska předpisů ČR. ČSN 46 3087 byla vydána v prosinci 1996. Nahradila ČSN 56 8194 z 12.12.1974.

Označení ČSN 46 3087 (463087)
Katalogové číslo 20489
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963204895
Norma byla zrušena k 1. 7. 2002
a nahrazena ČSN 46 3087 (463087)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 30 87
  • ČSN 463087
  • ČSN 46 30 87 : 1996
  • ČSN 463087:1996
  • ČSN 46 3087:1996