Třída 46 - ZEMĚDĚLSTVÍ

Zobrazit obsah třídy 46 - Zemědělství

ČSN 46 0611 (460611) - prosinec 1981

Osivo a sadba. Vzorkování a zkoušení sadby brambor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.99t

372 Kč

ČSN EN 16378 (461001) - únor 2014

Obiloviny - Stanovení nečistot v kukuřici (Zea mays L.) a čiroku (Sorghum bicolor L.)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5527 (461002) - září 2015

Obiloviny - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 7973 (461003) - červenec 2016

Obiloviny a mlýnské výrobky - Stanovení viskozity mouky - Metoda s použitím amylografu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 46 1011-1 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 46 1011-13 (461011) - listopad 2005 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 13: Zkoušení obilovin - Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene

65 Kč

ČSN 46 1011-14 (461011) - prosinec 2012 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene

125 Kč

ČSN 46 1011-18 (461011) - únor 2003 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 18: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu dusíkatých látek

125 Kč

ČSN 46 1011-2 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky

32 Kč

ČSN 46 1011-20 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 46 1011-21 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení příměsí a nečistot. Stanovení zrnitosti hrachu jedlého a čočky jedlé

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.10t

97 Kč

ČSN 46 1011-24 (461011) - leden 2007 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.09t

157 Kč

ČSN 46 1011-6 (461011) - leden 2002 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot

125 Kč

ČSN 46 1011-9 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Stanovení mokrého lepku. Stanovení tažnosti lepku. Stanovení bobtnavosti lepku

65 Kč

ČSN EN ISO 5223 (461012) - říjen 2000

Zkušební síta pro obiloviny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.16t

190 Kč

ČSN EN ISO 7971-1 (461013) - únor 2010

Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 1: Referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7971-2 (461013) - září 2019 aktuální vydání

Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 2: Metoda sledovatelnosti pro měřicí přístroje k ověření přístroje podle mezinárodního standardu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7971-3 (461013) - září 2019 aktuální vydání

Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 3: Rutinní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 712 (461014) - duben 2010

Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení vlhkosti - Referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24333 (461015) - říjen 2010 aktuální vydání

Obiloviny a výrobky z obilovin - Vzorkování

350 Kč

ČSN EN ISO 6540 (461016) - listopad 2021

Kukuřice - Stanovení obsahu vlhkosti (v mletých zrnech a v celých zrnech)

350 Kč

ČSN ISO 6541 (461017) - leden 1993

Zemědělské a potravinářské výrobky. Stanovení obsahu hrubé vlákniny. Modifikovaná metoda podle Scharrera

125 Kč

ČSN ISO 5498 (461018) - březen 1994

Zemědělské a potravinářské výrobky. Stanovení obsahu hrubé vlákniny. Obecná metoda

190 Kč

ČSN ISO 2171 (461019) - prosinec 2008 aktuální vydání

Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich - Stanovení obsahu popela spalováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.10t

262 Kč

ČSN EN ISO 5529 (461022) - leden 2011

Pšenice - Stanovení sedimentačního indexu - Zelenyho test

230 Kč

ČSN ISO 9648 (461023) - leden 2003

Čirok - Stanovení obsahu taninu

125 Kč

ČSN EN ISO 665 (461025) - listopad 2020 aktuální vydání

Olejnatá semena - Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek

230 Kč

ČSN EN ISO 3093 (461026) - leden 2011 aktuální vydání

Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena

230 Kč

ČSN EN ISO 27971 (461028) - prosinec 2015 aktuální vydání

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 605 (461029) - leden 1999

Luštěniny - Stanovení nečistot, velikosti zrna, cizích pachů, přítomnosti hmyzu, druhů a odrůd - Zkušební metody

190 Kč

ČSN EN ISO 21294 (461030) - listopad 2018 aktuální vydání

Olejnatá semena - Manuální nebo automatický diskontinuální odběr vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 664 (461031) - prosinec 2009 aktuální vydání

Olejnatá semena - Úprava laboratorního vzorku na analytický vzorek

125 Kč

ČSN EN ISO 658 (461033) - listopad 2004 aktuální vydání

Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot

230 Kč

ČSN EN ISO 659 (461034) - leden 2011 aktuální vydání

Olejnatá semena - Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 17059 (461036) - březen 2020 aktuální vydání

Olejnatá semena - Extrakce oleje a příprava methylesterů mastných kyselin pro analýzu plynovou chromatografií (Rychlá metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8892 (461037) - červen 1998 aktuální vydání

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení celkového zbytkového hexanu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.99t

157 Kč

ČSN EN ISO 9167 (461038) - únor 2020 aktuální vydání

Semeno řepky a řepkové moučky - Stanovení obsahu glukosinolátů - Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

350 Kč

ČSN EN ISO 9289 (461039) - červen 1998 aktuální vydání

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení volného zbytkového hexanu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.99t

222 Kč

ČSN EN ISO 10565 (461040) - březen 2000

Olejnatá semena - Souběžné stanovení obsahu oleje a vody - Metoda pulzní jaderné magnetické rezonanční spektroskopie

230 Kč

ČSN EN ISO 10519 (461041) - duben 2016 aktuální vydání

Semeno řepky - Stanovení obsahu chlorofylu - Spektrometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 734 (461042) - červenec 2016

Extrahovatelné šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Extrakční metoda s použitím hexanu (nebo petroletheru)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22630 (461043) - červen 2016

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Rychlá extrakční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14244 (461044) - únor 2017

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení rozpustných proteinů v roztoku hydroxidu draselného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15585 (461079) - únor 2009

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Stanovení zrn v procentech, která částečně nebo zcela ztratila sklovitost a výpočet sklovitých zrn v procentech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15587 (461080) - červenec 2019 aktuální vydání

Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Tricitum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.), žitovci (Triticosecale Wittmack spp) a ječmeni (Hordeum vulgare L.)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 6639-1 (461081) - srpen 1997

Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého napadení hmyzem - Část 1: Všeobecné zásady

125 Kč

ČSN ISO 6639-2 (461081) - prosinec 1998

Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem - Část 2: Odběr vzorků

190 Kč

ČSN ISO 6639-4 (461081) - prosinec 1998

Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem - Část 4: Rychlé metody

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15465 (461082) - únor 2009

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Obecné pokyny pro měření barvy semoliny instrumentálními metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 6639-3 (461083) - květen 1995

Obiloviny a luštěniny. Zjišťování skrytého zamoření hmyzem. Část 3: Referenční metoda

125 Kč

ČSN P CEN/TS 15731 (461084) - únor 2009

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při upravené hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 46 1085-1 (461085) - červen 1998

Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 1: Elektroforéza bílkovin ve škrobovém gelu (SGE)

125 Kč

ČSN 46 1085-2 (461085) - červenec 1998

Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 2: Elektroforéza bílkovin v polyakrylamidovém gelu (PAGE)

190 Kč

ČSN EN ISO 16634-1 (461086) - březen 2014 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Olejniny a krmiva

350 Kč

ČSN EN ISO 16634-2 (461086) - prosinec 2016

Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11085 (461087) - březen 2016 aktuální vydání

Obiloviny, výrobky z obilovin a krmiva - Stanovení obsahu hrubého a celkového tuku extrakční metodou podle Randalla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 520 (461088) - duben 2011

Obiloviny a luštěniny - Stanovení hmotnosti 1 000 zrn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15948 (461089) - duben 2021 aktuální vydání

Obiloviny - Stanovení vlhkosti a bílkovin - Stanovení v celých zrnech metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5526 (461090) - srpen 2013

Obiloviny, luštěniny a ostatní potravinářská zrna - Názvosloví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 46 1100-1 (461100) - srpen 1998

Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.01t

157 Kč

ČSN 46 1100-2 (461100) - květen 2001 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 2: Pšenice potravinářská

125 Kč

ČSN 46 1100-3 (461100) - leden 2002 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.04t

157 Kč

ČSN 46 1100-4 (461100) - květen 2001 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 4: Žito

125 Kč

ČSN 46 1100-5 (461100) - březen 2005 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.06t

157 Kč

ČSN 46 1100-7 (461100) - leden 2002 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 7: Oves potravinářský

125 Kč

ČSN 46 1100-8 (461100) - červenec 2020

Obiloviny potravinářské - Část 8: Kukuřice potravinářská pro mlýnské zpracování

125 Kč

ČSN 46 1200-1 (461200) - srpen 1998

Obiloviny - Část 1: Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.01t, Z2 8.02t

189 Kč

ČSN 46 1200-10 (461200) - leden 2003 aktuální vydání

Obiloviny - Část 10: Čirok

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

157 Kč

ČSN 46 1200-2 (461200) - květen 2001 aktuální vydání

Obiloviny - Část 2: Pšenice

125 Kč

ČSN 46 1200-3 (461200) - červenec 2001 aktuální vydání

Obiloviny - Část 3: Ječmen

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.10t

157 Kč

ČSN 46 1200-4 (461200) - leden 2002 aktuální vydání

Obiloviny - Část 4: Oves

125 Kč

ČSN 46 1200-5 (461200) - leden 2002 aktuální vydání

Obiloviny - Část 5: Žitovec (tritikale)

125 Kč

ČSN 46 1200-6 (461200) - červenec 2001 aktuální vydání

Obiloviny - Část 6: Kukuřice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

157 Kč

ČSN 46 1200-7 (461200) - říjen 2003 aktuální vydání

Obiloviny - Část 7: Proso

125 Kč

ČSN 46 1200-8 (461200) - říjen 2003 aktuální vydání

Obiloviny - Část 8: Pohanka

125 Kč

ČSN 46 1200-9 (461200) - říjen 2003 aktuální vydání

Obiloviny - Část 9: Mohár a čumíza

125 Kč

ČSN 46 1300-1 (461300) - prosinec 2009 aktuální vydání

Luštěniny - Část 1: Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 46 1300-2 (461300) - prosinec 2007 aktuální vydání

Luštěniny - Část 2: Hrách jedlý

125 Kč

ČSN 46 1300-3 (461300) - prosinec 2008 aktuální vydání

Luštěniny - Část 3: Čočka jedlá

125 Kč

ČSN 46 1300-4 (461300) - prosinec 2009 aktuální vydání

Luštěniny - Část 4: Fazole jedlé

125 Kč

ČSN 46 1300-5 (461300) - prosinec 2008 aktuální vydání

Luštěniny - Část 5: Luštěniny krmné

65 Kč

ČSN EN ISO 20483 (461401) - červen 2014 aktuální vydání

Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11052 (461501) - duben 2007

Mouka a semolina z pšenice tvrdé (durum) - Stanovení obsahu žlutého barviva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21415-1 (461502) - říjen 2007

Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 1: Stanovení mokrého lepku ručním vypíráním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21415-2 (461502) - květen 2016 aktuální vydání

Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 2: Stanovení mokrého lepku a indexu lepku mechanickým způsobem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21415-3 (461502) - říjen 2007

Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 3: Stanovení suchého lepku z mokrého lepku metodou sušení v sušárně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21415-4 (461502) - říjen 2007

Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 4: Stanovení suchého lepku z mokrého lepku metodou rychlého sušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6647-1 (461503) - únor 2021 aktuální vydání

Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Spektrofotometrická metoda s odtučňovacím postupem pomocí methanolu a kalibračními roztoky bramborové amylózy a amylopektinu voskovité rýže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6647-2 (461503) - únor 2021 aktuální vydání

Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 2: Spektrofotometrická praktická metoda bez odtučňovacího postupu a s kalibrací se standardními roztoky rýže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11747 (461504) - prosinec 2012

Rýže - Stanovení odolnosti vařeného zrna rýže proti extruzi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 17715 (461505) - září 2015

Pšeničná mouka (Triticum aestivum L.) - Amperometrická metoda stanovení poškození škrobu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17718 (461506) - září 2015

Pšeničná mouka a pšeničná celozrnná mouka (Triticum aestivum L.) - Stanovení reologického chování v závislosti na míchání a zahřívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 5530-1 (461507) - září 2015

Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 1: Stanovení absorpce vody a reologických vlastností pomocí farinografu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 5530-2 (461507) - září 2015

Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 2: Stanovení reologických vlastností pomocí extenzografu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16624 (461508) - září 2020

Pšeničná mouka a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení barvy pomocí reflexní difuzní kolorimetrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 46 2110 (462110) - září 1981

Cukrovka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.83t, Z2 1.92

255 Kč

ČSN 46 2200-1 (462200) - květen 1996

Brambory. Část 1: Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 46 2200-2 (462200) - prosinec 1996

Brambory. Část 2: Vzorkování a zkoušení konzumních, průmyslových a krmných brambor

190 Kč

ČSN 46 2200-3 (462200) - leden 2011 aktuální vydání

Brambory - Část 3: Brambory konzumní rané

125 Kč

ČSN 46 2200-4 (462200) - leden 2011 aktuální vydání

Brambory - Část 4: Brambory konzumní pozdní

125 Kč

ČSN 46 2200-5 (462200) - únor 1996

Brambory. Část 5: Průmyslové brambory

65 Kč

ČSN 46 2200-6 (462200) - květen 1996

Brambory. Část 6: Krmné brambory

65 Kč

ČSN 46 2300-1 (462300) - leden 2006

Olejnatá semena - Část 1: Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 46 2300-2 (462300) - prosinec 2004 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 2: Semeno řepky

65 Kč

ČSN 46 2300-3 (462300) - říjen 2006 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 3: Semeno máku

65 Kč

ČSN 46 2300-4 (462300) - říjen 2006 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 4: Semeno hořčice

65 Kč

ČSN 46 2300-5 (462300) - září 2005 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 5: Semeno lnu

65 Kč

ČSN 46 2300-6 (462300) - prosinec 2004 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 6: Semeno slunečnice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.08t

85 Kč

ČSN 46 2300-7 (462300) - září 2005 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 7: Semeno sóji

65 Kč

ČSN 46 2510 (462510) - říjen 1984

Chmel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.91, Z2 3.96t

157 Kč

ČSN 46 2519 (462519) - leden 1996 aktuální vydání

Odběry vzorků chmele

65 Kč

ČSN 46 2520-10 (462520) - leden 1995

Zkoušení chmele. Část 10: Pecky

65 Kč

ČSN 46 2520-11 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 11: Stanovení dusičnanů metodou iontové kapalinové chromatografie

125 Kč

ČSN 46 2520-12 (462520) - duben 1996

Zkoušení chmele. Část 12: Stanovení chmelových silic a z toho farnezenu

190 Kč

ČSN 46 2520-13 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 13: Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou EBC

125 Kč

ČSN 46 2520-14 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 14: Stanovení konduktometrické hodnoty chmele metodou MEBAK

125 Kč

ČSN 46 2520-15 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 15: Stanovení konduktometrické hodnoty chmele

125 Kč

ČSN 46 2520-17 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 17: Stanovení alfa a beta hořkých kyselin metodou vysokofrekvenční kapalinové chromatografie (HPLC)

125 Kč

ČSN 46 2520-18 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 18: Stanovení hořkých látek ve chmelu metodou EBC

125 Kč

ČSN 46 2520-19 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 19: Stanovení těžkosti chmele

65 Kč

ČSN 46 2520-2 (462520) - leden 1990

Zkoušení chmele. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 46 2520-20 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 20: Varná zkouška chmele

125 Kč

ČSN 46 2520-21 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 21: Stanovení hořkých látek v lupulinu

125 Kč

ČSN 46 2520-23 (462520) - listopad 1997

Zkoušení chmele - Část 23: Stanovení tříslovin

65 Kč

ČSN 46 2520-3 (462520) - leden 1990

Zkoušení chmele. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 46 2520-4 (462520) - leden 1995

Zkoušení chmele. Část 4: Cizí příměsi

65 Kč

ČSN 46 2520-5 (462520) - leden 1995

Zkoušení chmele. Část 5: Chmelové příměsi

65 Kč

ČSN 46 2520-6 (462520) - leden 1995

Zkoušení chmele. Část 6: Rozplevení hlávek

65 Kč

ČSN 46 2520-7 (462520) - leden 1995

Zkoušení chmele. Část 7. Poškození škodlivými činiteli

65 Kč

ČSN 46 2520-8 (462520) - leden 1995

Zkoušení chmele. Část 8: Otluky

65 Kč

ČSN 46 2520-9 (462520) - leden 1995

Zkoušení chmele. Část 9: Jemnost vřeténka

65 Kč

ČSN ISO 6949 (462901) - leden 2001

Ovoce a zelenina - Zásady a techniky skladování v řízené atmosféře

190 Kč

ČSN ISO 1990-2 (462902) - září 2000

Ovoce - Názvosloví - Druhý seznam

190 Kč

ČSN ISO 1991-2 (462903) - září 2000

Zelenina - Názvosloví - Část 2: Druhý seznam

190 Kč

ČSN ISO 1212 (462904) - říjen 2000

Jablka - Skladování v chladírnách

190 Kč

ČSN ISO 7558 (463001) - květen 1993

Návod na spotřebitelské balení ovoce a zeleniny

125 Kč

ČSN ISO 2169 (463002) - srpen 1999

Ovoce a zelenina - Fyzikální podmínky v chladírnách - Definice a měření

190 Kč

ČSN 46 3012 (463012) - srpen 2004

Aronie, jeřabiny, kdoule, mišpule

125 Kč

ČSN 46 3030 (463030) - květen 2003 aktuální vydání

Bobulové ovoce a lesní plody (angrešt, bezinky, brusinky, dřínky, klikva, ostružiny, rybíz bílý, červený a černý, šípky)

190 Kč

ČSN 46 3032 (463032) - listopad 1997

Borůvky

125 Kč

ČSN 46 3033 (463033) - listopad 1997

Maliny

125 Kč

ČSN 46 3051 (463051) - prosinec 1996

Kaštany jedlé

125 Kč

ČSN 46 3063 (463063) - listopad 1997

Fíky čerstvé

125 Kč

ČSN 46 3064 (463064) - květen 2003 aktuální vydání

Ananas, kyselé lajmy, tomel

125 Kč

ČSN 46 3065 (463065) - listopad 1995

Čerstvé jižní plody. Ostatní plody tropů a subtropů (karambola, papája)

65 Kč

ČSN 46 3066 (463066) - červenec 2004 aktuální vydání

Anona

125 Kč

ČSN 46 3069 (463069) - listopad 1997

Mango

125 Kč

ČSN 46 3080 (463080) - srpen 1995

Pistácie ve skořápce

125 Kč

ČSN 46 3081 (463081) - srpen 1995

Jádra pistácií a jádra pistácií bez slupek

125 Kč

ČSN 46 3082 (463082) - duben 2003 aktuální vydání

Vlašské ořechy ve skořápce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.04t

222 Kč

ČSN 46 3083 (463083) - duben 2003 aktuální vydání

Jádra vlašských ořechů

125 Kč

ČSN 46 3084 (463084) - březen 2005 aktuální vydání

Para ořechy ve skořápce

125 Kč

ČSN 46 3085 (463085) - březen 2005 aktuální vydání

Kokosové ořechy čerstvé

65 Kč

ČSN 46 3086 (463086) - červen 2002 aktuální vydání

Lískové ořechy ve skořápce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.04t

222 Kč

ČSN 46 3087 (463087) - červen 2002 aktuální vydání

Jádra lískových ořechů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.04t

222 Kč

ČSN 46 3089 (463089) - srpen 2004 aktuální vydání

Jádra sladkých mandlí

125 Kč

ČSN 46 3090 (463090) - květen 2005 aktuální vydání

Doporučené termíny a definice vad pro normy na suché ovoce (ořechy ve skořápce a jádra ořechů) a na sušené ovoce

125 Kč

ČSN 46 3091 (463091) - červenec 1998

Jádra piniových oříšků bez slupek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.04t

372 Kč

ČSN 46 3092 (463092) - červen 1999

Sušený strouhaný kokos

190 Kč

ČSN ISO 6478 (463093) - červenec 1999

Arašídy - Specifikace

190 Kč

ČSN 46 3094 (463094) - leden 2001

Jádra kešu ořechů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.04t

222 Kč

ČSN 46 3095 (463095) - červenec 2004

Stanovení obsahu vody v suchém skořápkovém ovoci

125 Kč

ČSN 46 3096 (463096) - květen 2005

Stanovení obsahu vody v sušeném ovoci

125 Kč

ČSN 46 3111 (463111) - červen 2002 aktuální vydání

Brokolice

125 Kč

ČSN 46 3114 (463114) - květen 2000

Kapusta růžičková

125 Kč

ČSN 46 3115 (463115) - duben 2003

Kadeřávek

125 Kč

ČSN 46 3116 (463116) - duben 2003

Kedlubny

125 Kč

ČSN 46 3122 (463122) - květen 2002

Křen

125 Kč

ČSN 46 3123 (463123) - květen 2002

Ředkvička

125 Kč

ČSN 46 3124 (463124) - květen 2002

Černý kořen

125 Kč

ČSN 46 3125 (463125) - červen 2003

Petržel, pastinák

125 Kč

ČSN 46 3126 (463126) - červen 2003

Řepa salátová

125 Kč

ČSN 46 3127 (463127) - červen 2003

Ředkev

125 Kč

ČSN 46 3128 (463128) - červen 2003

Vodnice

125 Kč

ČSN 46 3129 (463129) - červen 2003

Celer bulvový

125 Kč

ČSN 46 3131 (463131) - květen 2000

Celer řapíkatý

125 Kč

ČSN 46 3134 (463134) - květen 2000

Rychlené puky čekanky salátové

125 Kč

ČSN 46 3135 (463135) - květen 2002

Pekingské zelí

125 Kč

ČSN 46 3136 (463136) - květen 2002

Reveň

125 Kč

ČSN 46 3137 (463137) - červenec 2004

Mangold, polníček

125 Kč

ČSN 46 3158 (463158) - srpen 2004

Okurky nakládačky, patisony, tykev obecná, tykev velkoplodá, tykev fíkolistá

125 Kč

ČSN 46 3164 (463164) - květen 2003

Pažitka

125 Kč

ČSN 46 3172 (463172) - květen 2003 aktuální vydání

Kopr

125 Kč

ČSN 46 3173 (463173) - červen 1998

Fenykl sladký

125 Kč

ČSN 46 3195 (463195) - květen 2021 aktuální vydání

Jedlé houby a výrobky z hub

190 Kč

ČSN 46 3197 (463197) - červen 2002 aktuální vydání

Pěstované žampiony

125 Kč

ČSN 46 4750 (464750) - prosinec 1982

Trvalky a skalničky

340 Kč

ČSN 46 4751 (464751) - leden 2002

Cibule a hlízy květin

125 Kč

ČSN 46 4752 (464752) - leden 2002

Čerstvé řezané květy a čerstvá řezaná okrasná zeleň

230 Kč

ČSN 46 4901 (464901) - říjen 1989

Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin

125 Kč

ČSN 46 4902 (464902) - prosinec 1982

Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení

65 Kč

ČSN 46 5302 (465302) - červen 1981

Značení charakteru půd zpracovávaných mechanizačními prostředky

230 Kč

ČSN 46 5328 (465328) - srpen 1987

Ochrana prírody. Pozemky. Všeobecné požiadavky na rekultiváciu pozemkov

190 Kč

ČSN 46 5330 (465330) - prosinec 1983

Ochrana prírody. Pozemky. Termíny a definície v oblasti rekultivácie pozemkov

190 Kč

ČSN 46 5332 (465332) - únor 1986

Ochrana prírody. Pôdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy pôdy pri zemných prácach

125 Kč

ČSN 46 5730 (465730) - březen 1987

Rašeliny a rašelinné zeminy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.96t

262 Kč

ČSN 46 5735 (465735) - listopad 2020 aktuální vydání

Kompostování

340 Kč

ČSN 46 5736 (465736) - listopad 2018

Vermikomposty

190 Kč

ČSN 46 5750 (465750) - srpen 1982

Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv

230 Kč

ČSN 46 5891 (465891) - říjen 1981

Skladovanie prípravkov na ochranu rastlín

230 Kč

ČSN 46 6409 (466409) - květen 1996 aktuální vydání

Násadová vejce

65 Kč

ČSN 46 6800 (466800) - srpen 1997 aktuální vydání

Rybářství - Termíny, definice a značky

440 Kč

ČSN 46 6802 (466802) - únor 1989

Sladkovodní tržní ryby

230 Kč

ČSN 46 6803 (466803) - březen 1994

Přeprava živých ryb

190 Kč

ČSN EN ISO 7088 (467001) - prosinec 2005

Rybí moučka - Slovník

125 Kč

ČSN EN ISO 6497 (467003) - listopad 2010 aktuální vydání

Krmiva - Odběr vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 6498 (467004) - září 2013 aktuální vydání

Krmiva - Pokyny pro přípravu vzorku

440 Kč

ČSN EN 16936 (467005) - prosinec 2017

Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Screening antibiotik tylosinu, virginiamycinu, spiramycinu, zinc-bacitracinu a avoparcinu v nízkých koncentracích v krmných směsích pomocí mikrobiologické plotnové metody

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17174 (467006) - září 2019

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení těžkých kovů při validaci v jedné laboratoři nebo pro validaci kruhovými testy

340 Kč

ČSN EN 17194 (467007) - září 2020 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení deoxynivalenolu, aflatoxinu B1, fumonisinu B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinů, zearalenonu a ochratoxinu A v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS

350 Kč

ČSN EN 17517 (467008) - červen 2022

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení nasycených uhlovodíků minerálního oleje (MOSH) a aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH) pomocí online HPLC-GC-FID analýzy

350 Kč

ČSN EN 17547 (467009) - červen 2022

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení obsahu vitaminu A, E a D - Metoda využívající extrakci a přečištění na pevné fázi (SPE) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC)

350 Kč

ČSN EN 16277 (467010) - březen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení rtuti atomovou absorpční spektrometrií metodou studených par (CVAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (extrakce s 65% kyselinou dusičnou a 30% peroxidem vodíku)

230 Kč

ČSN EN 16278 (467011) - březen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení anorganického arzenu atomovou absorpční spektrometrií s generováním hydridů (HG-AAS) po mikrovlnné extrakci a oddělení pomocí extrakce na pevné fázi (SPE)

230 Kč

ČSN EN 16279 (467012) - březen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu fluoridů po extrakci kyselinou chlorovodíkovou metodou iontově selektivní elektrody (ISE)

230 Kč

ČSN EN 16215 (467013) - červenec 2020 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení dioxinů a PCB podobných dioxinům metodou GC/HRMS a indikátorů PCB metodou GC/HRMS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16160 (467014) - březen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou HPLC

230 Kč

ČSN EN 16162 (467015) - březen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení decoquinátu metodou HPLC s fluorescenční detekcí

340 Kč

ČSN EN 16158 (467016) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu semduramicinu - Metoda kapalinové chromatografie s použitím "stromového" analytického postupu

340 Kč

ČSN EN 16159 (467017) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení selenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku)

230 Kč

ČSN EN 16206 (467018) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení arzenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku)

230 Kč

ČSN EN ISO 14183 (467019) - říjen 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu monensinu, narasinu a salinomycinu - Metoda kapalinové chromatografie s postkolonovou derivatizací

340 Kč

ČSN EN ISO 6867 (467020) - říjen 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu E - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN ISO 14565 (467021) - říjen 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu A - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN ISO 6869 (467022) - říjen 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahů vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, draslíku, sodíku a zinku - Metoda atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 13906 (467023) - říjen 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu acidodetergentní vlákniny (ADF) a acidodetergentního ligninu (ADL)

230 Kč

ČSN EN 15621 (467024) - duben 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES

440 Kč

ČSN EN 15550 (467025) - duben 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení kadmia a olova po tlakovém rozkladu metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou píckou (GF-AAS)

230 Kč

ČSN EN 15510 (467026) - duben 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu, molybdenu a olova metodou ICP-AES

340 Kč

ČSN EN 16006 (467027) - říjen 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu fumonisinu B1 a B2 ve směsi krmiva metodou RP-HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí po před- nebo postkolonové derivatizaci

230 Kč

ČSN EN 16007 (467028) - říjen 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení ochratoxinu A v krmivu metodou HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí

230 Kč

ČSN EN ISO 15914 (467029) - leden 2012 aktuální vydání

Krmiva - Enzymatické stanovení celkového obsahu škrobu

230 Kč

ČSN EN ISO 14182 (467030) - listopad 2000

Krmiva - Stanovení reziduí organofosforových pesticidů - Metoda plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 14181 (467031) - červen 2001

Krmiva - Stanovení reziduí organochlorových pesticidů - Metoda plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 14939 (467032) - únor 2002

Krmiva - Stanovení obsahu carbadoxu - Metoda vysokovýkonné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14902 (467033) - duben 2002

Krmiva - Stanovení aktivity inhibitorů trypsinu ve výrobcích ze sóji

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9831 (467034) - květen 2004

Krmiva, živočišné produkty a exkrementy nebo moč - Stanovení hrubé energie - Kalorimetrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 5983-1 (467035) - leden 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Kjeldahlova metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 5983-2 (467035) - leden 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Mineralizace v bloku a metoda destilace vodní parou

230 Kč

ČSN EN ISO 17375 (467036) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení aflatoxinu B1

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15790 (467037) - květen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Typizace PCR probiotických kmenů Saccharomyces cerevisiae (kvasinky)

190 Kč

ČSN EN 15741 (467038) - září 2020 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení OCP a PCB pomocí GC/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15742 (467039) - září 2020 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení OCP pomocí GC/ECD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 30024 (467040) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení aktivity fytázy

230 Kč

ČSN EN 15781 (467041) - listopad 2010 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení maduramicinu amonného metodou HPLC na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací

230 Kč

ČSN EN 15782 (467042) - leden 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení nikarbazinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

190 Kč

ČSN EN 15791 (467043) - leden 2011 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v krmivech - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč

ČSN EN 15792 (467044) - leden 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení zearalenonu v krmivech - Metoda HPLC s fluorescenční detekcí a s předčištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč

ČSN EN 15784 (467045) - květen 2022 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Bacillus používaných jako doplňkové látky v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15785 (467046) - duben 2010

Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Bifidobacterium

230 Kč

ČSN EN 15786 (467047) - květen 2022 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Pediococcus používaných jako doplňkové látky v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15787 (467048) - květen 2022 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus používaných jako doplňkové látky v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15788 (467049) - květen 2022 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus (E. faecium) používaných jako doplňkové látky v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15789 (467050) - květen 2022 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií Saccharomyces cerevisiae používaných jako doplňkové látky v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16877 (467051) - červenec 2017

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Stanovení T-2 a HT-2 toxinů, deoxynivalenolu a zearalenonu v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS

350 Kč

ČSN EN 17050 (467052) - duben 2018

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení jodu v krmivech metodou ICP-MS

230 Kč

ČSN EN 17246 (467053) - březen 2020

Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou iontové chromatografie a vodivostní detekce (IC-CD)

190 Kč

ČSN EN 17270 (467054) - červenec 2020 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení theobrominu v krmných surovinách a krmných směsích, včetně složek pocházejících z kakaa, metodou kapalinové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 17180 (467055) - květen 2015 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení lyzinu, methioninu a threoninu v komerčně dostupných výrobcích a premixech obsahujících aminokyseliny

230 Kč

ČSN EN 17049 (467056) - srpen 2018

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Identifikace tylosinu, spiramycinu, virginiamycinu, carbadoxu a olachindoxu při jejich poddávkování v krmných směsích - Konfirmační analýza metodou LC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17294 (467057) - březen 2020

Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení organických kyselin metodou iontové chromatografie s vodivostní detekcí (IC-CD)

340 Kč

ČSN EN 17298 (467058) - březen 2020

Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení kyseliny benzoové a sorbové metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

230 Kč

ČSN EN 17299 (467059) - březen 2020

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Screening a stanovení povolených kokcidiostatik v doplňkových látkách a 1% a 3% úrovně křížové kontaminace a neregistrovaných kokcidiostatik a jednoho antibiotika v nízkých koncentracích v krmných směsích metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC - MS/MS)

440 Kč

ČSN EN ISO 12099 (467060) - říjen 2018 aktuální vydání

Krmiva, obiloviny a mlýnské výrobky - Směrnice pro aplikaci blízké infračervené spektrometrie

350 Kč

ČSN EN 17256 (467061) - červen 2020 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení ergotových a tropanových alkaloidů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS

440 Kč

ČSN EN 17212 (467062) - duben 2020

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové metodou kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS)

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17455 (467063) - listopad 2020

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení mykotoxinů při validaci v jedné laboratoři nebo při validaci kruhovými testy

340 Kč

ČSN EN 17362 (467064) - duben 2021 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS

230 Kč

ČSN EN 17374 (467065) - únor 2021

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení anorganického arsenu v krmivu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS

230 Kč

ČSN EN 17462 (467066) - říjen 2021

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení radionuklidů jod-131, cesium-134 a cesium-137 v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17504 (467067) - září 2022

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení gossypolu v semenech bavlníku a krmivech pomocí LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17550 (467068) - srpen 2022

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení karotenoidů v krmných směsích a premixech pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí (HPLC-UV)

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15754 (467085) - červen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu cukru - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s pulsní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD)

230 Kč

ČSN EN 16939 (467086) - červen 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Detekce tylosinu, spiramycinu a virginiamycinu - Chromatografie na tenké vrstvě a bioautografie

340 Kč

ČSN EN 16930 (467087) - srpen 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení carbadoxu a olachindoxu metodou HPLC/UV

340 Kč

ČSN EN 16967 (467088) - září 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Predikční rovnice pro výpočet metabolizovatelné energie v krmných surovinách a krmných směsích (krmiva pro zvířata v zájmovém chovu) pro kočky a psy včetně dietních krmiv

350 Kč

ČSN EN ISO 6865 (467091) - červenec 2001

Metody zkoušení krmiv - Stanovení obsahu vlákniny - Metoda s mezifiltrací

190 Kč

ČSN 46 7092-1 (467092) - květen 1996 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv. Část 1: Všeobecná ustanovení

190 Kč

ČSN 46 7092-10 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 10: Stanovení nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové

125 Kč

ČSN 46 7092-11 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 11: Stanovení obsahu celkového fosforu

190 Kč

ČSN 46 7092-15 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 15: Stanovení obsahu sodíku

125 Kč

ČSN 46 7092-17 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 17: Stanovení celkového obsahu síry

125 Kč

ČSN 46 7092-18 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 18: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů

125 Kč

ČSN 46 7092-19 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 19: Stanovení volné, vázané a celkové kyselosti vodního výluhu

125 Kč

ČSN 46 7092-21 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 21: Stanovení obsahu škrobu

125 Kč

ČSN 46 7092-22 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 22: Stanovení obsahu cukrů

125 Kč

ČSN 46 7092-23 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 23: Stanovení obsahu laktózy

190 Kč

ČSN 46 7092-24 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 24: Stanovení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových

190 Kč

ČSN 46 7092-25 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 25: Stanovení obsahu aminokyselin

190 Kč

ČSN 46 7092-26 (467092) - listopad 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 26: Stanovení obsahu celkových uhličitanů

125 Kč

ČSN 46 7092-27 (467092) - listopad 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 27: Stanovení obsahu bílkovin

125 Kč

ČSN 46 7092-28 (467092) - listopad 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 28: Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji

125 Kč

ČSN 46 7092-29 (467092) - listopad 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 29: Stanovení obsahu amoniaku v rybích moučkách

190 Kč

ČSN 46 7092-3 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 3: Stanovení obsahu vlhkosti

125 Kč

ČSN 46 7092-30 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 30: Stanovení kyselosti vodního výluhu v mléčných krmných směsích

190 Kč

ČSN 46 7092-31 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 31: Stanovení indexu rozpustnosti mléčných krmných směsí

190 Kč

ČSN 46 7092-32 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 32: Stanovení velikosti tukových částic v mléčných krmných směsích

125 Kč

ČSN 46 7092-33 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 33: Stanovení obsahu feromagnetických příměsí

125 Kč

ČSN 46 7092-34 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 34: Stanovení škůdců

125 Kč

ČSN 46 7092-35 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 35: Stanovení zrnitosti

125 Kč

ČSN 46 7092-36 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 36: Stanovení odrolu granulovaných krmiv

125 Kč

ČSN 46 7092-38 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 38: Stanovení pevnosti granulí v tlaku

125 Kč

ČSN 46 7092-39 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 39: Stanovení odolnosti granulí proti otěru

190 Kč

ČSN 46 7092-4 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 4: Stanovení dusíkatých látek (hrubého proteinu)

125 Kč

ČSN 46 7092-40 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 40: Stanovení rozměrů granulí a briket

190 Kč

ČSN 46 7092-41 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 41: Senzorické zkoušení barvy, pachu, struktury a konzistence

190 Kč

ČSN 46 7092-42 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 42: Zkoušení jakosti siláží

230 Kč

ČSN 46 7092-43 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 43: Hodnocení jakosti fermentačního procesu siláže

125 Kč

ČSN 46 7092-5 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 5: Stanovení dusíkatých látek rozpustných působením roztoku pepsinu v kyselině chlorovodíkové

125 Kč

ČSN 46 7092-6 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 6: Stanovení obsahu močoviny

125 Kč

ČSN 46 7092-61 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 61: Stanovení obsahu amprolia

190 Kč

ČSN 46 7092-62 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 62: Stanovení obsahu avilamycinu

125 Kč

ČSN 46 7092-63 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 63: Stanovení obsahu clopidolu

190 Kč

ČSN 46 7092-64 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 64: Stanovení obsahu dimetridazolu

125 Kč

ČSN 46 7092-65 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 65: Stanovení obsahu furazolidonu

190 Kč

ČSN 46 7092-66 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 66: Stanovení obsahu lasalocidu

125 Kč

ČSN 46 7092-67 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 67: Stanovení obsahu hydrochloridu lyzinu

190 Kč

ČSN 46 7092-7 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 7: Stanovení obsahu tuku

125 Kč

ČSN 46 7092-74 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 74: Stanovení obsahu robenidinu

125 Kč

ČSN 46 7092-77 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 77: Stanovení obsahu virginiamycinu

125 Kč

ČSN 46 7092-78 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 78: Stanovení obsahu vitaminu E

125 Kč

ČSN 46 7092-8 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 8: Stanovení čísla kyselosti tuku

125 Kč

ČSN 46 7092-81 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 81: Vyhodnocování a výpočet výsledků stanovení doplňkových látek difuzní plotnovou metodou

125 Kč

ČSN 46 7092-83 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 83: Stanovení obsahu avoparcinu

125 Kč

ČSN 46 7092-87 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 87: Stanovení obsahu pantothenanu vápenatého

125 Kč

ČSN 46 7092-89 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 89: Stanovení obsahu vitaminu B12

125 Kč

ČSN 46 7092-9 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 9: Stanovení obsahu popela

125 Kč

ČSN 46 7092-90 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 90: Stanovení obsahu vitaminu B2

190 Kč

ČSN 46 7092-91 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 91: Stanovení obsahu vitaminu B6

125 Kč

ČSN 46 7092-97 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 97: Stanovení obsahu tylosinu

125 Kč

ČSN 46 7092-98 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 98: Stanovení obsahu flavomycinu

125 Kč

ČSN EN ISO 13904 (467093) - červenec 2017 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu tryptofanu

230 Kč

ČSN EN ISO 13903 (467094) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu aminokyselin

230 Kč

ČSN EN ISO 16472 (467095) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu neutrálně detergentní vlákniny po úpravě vzorku amylázou (aNDF)

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17764-1 (467096) - červen 2014

Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 1: Příprava methylesterů

190 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17764-2 (467096) - červenec 2014

Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 2: Metoda plynové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 17053 (467097) - prosinec 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení stopových prvků, těžkých kovů a dalších prvků v krmivech metodou ICP-MS (multimetoda)

350 Kč