Třída 4670 - Výživa a krmení

Zobrazit obsah třídy 46 - Zemědělství

ČSN EN ISO 7088 (467001) - prosinec 2005

Rybí moučka - Slovník

125 Kč

ČSN EN ISO 6497 (467003) - listopad 2010 aktuální vydání

Krmiva - Odběr vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 6498 (467004) - září 2013 aktuální vydání

Krmiva - Pokyny pro přípravu vzorku

440 Kč

ČSN EN 16936 (467005) - prosinec 2017

Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Screening antibiotik tylosinu, virginiamycinu, spiramycinu, zinc-bacitracinu a avoparcinu v nízkých koncentracích v krmných směsích pomocí mikrobiologické plotnové metody

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17174 (467006) - září 2019

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení těžkých kovů při validaci v jedné laboratoři nebo pro validaci kruhovými testy

340 Kč

ČSN EN 17194 (467007) - září 2020 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení deoxynivalenolu, aflatoxinu B1, fumonisinu B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinů, zearalenonu a ochratoxinu A v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS

350 Kč

ČSN EN 17517 (467008) - červen 2022

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení nasycených uhlovodíků minerálního oleje (MOSH) a aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH) pomocí online HPLC-GC-FID analýzy

350 Kč

ČSN EN 17547 (467009) - červen 2022

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení obsahu vitaminu A, E a D - Metoda využívající extrakci a přečištění na pevné fázi (SPE) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC)

350 Kč

ČSN EN 16277 (467010) - březen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení rtuti atomovou absorpční spektrometrií metodou studených par (CVAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (extrakce s 65% kyselinou dusičnou a 30% peroxidem vodíku)

230 Kč

ČSN EN 16278 (467011) - březen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení anorganického arzenu atomovou absorpční spektrometrií s generováním hydridů (HG-AAS) po mikrovlnné extrakci a oddělení pomocí extrakce na pevné fázi (SPE)

230 Kč

ČSN EN 16279 (467012) - březen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu fluoridů po extrakci kyselinou chlorovodíkovou metodou iontově selektivní elektrody (ISE)

230 Kč

ČSN EN 16215 (467013) - červenec 2020 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení dioxinů a PCB podobných dioxinům metodou GC/HRMS a indikátorů PCB metodou GC/HRMS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16160 (467014) - březen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou HPLC

230 Kč

ČSN EN 16162 (467015) - březen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení decoquinátu metodou HPLC s fluorescenční detekcí

340 Kč

ČSN EN 16158 (467016) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu semduramicinu - Metoda kapalinové chromatografie s použitím "stromového" analytického postupu

340 Kč

ČSN EN 16159 (467017) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení selenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku)

230 Kč

ČSN EN 16206 (467018) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení arzenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku)

230 Kč

ČSN EN ISO 14183 (467019) - říjen 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu monensinu, narasinu a salinomycinu - Metoda kapalinové chromatografie s postkolonovou derivatizací

340 Kč

ČSN EN ISO 6867 (467020) - říjen 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu E - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN ISO 14565 (467021) - říjen 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu vitamínu A - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN ISO 6869 (467022) - říjen 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahů vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, draslíku, sodíku a zinku - Metoda atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 13906 (467023) - říjen 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu acidodetergentní vlákniny (ADF) a acidodetergentního ligninu (ADL)

230 Kč

ČSN EN 15621 (467024) - duben 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES

440 Kč

ČSN EN 15550 (467025) - duben 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení kadmia a olova po tlakovém rozkladu metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou píckou (GF-AAS)

230 Kč

ČSN EN 15510 (467026) - duben 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu, molybdenu a olova metodou ICP-AES

340 Kč

ČSN EN 16006 (467027) - říjen 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu fumonisinu B1 a B2 ve směsi krmiva metodou RP-HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí po před- nebo postkolonové derivatizaci

230 Kč

ČSN EN 16007 (467028) - říjen 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení ochratoxinu A v krmivu metodou HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí

230 Kč

ČSN EN ISO 15914 (467029) - leden 2012 aktuální vydání

Krmiva - Enzymatické stanovení celkového obsahu škrobu

230 Kč

ČSN EN ISO 14182 (467030) - listopad 2000

Krmiva - Stanovení reziduí organofosforových pesticidů - Metoda plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 14181 (467031) - červen 2001

Krmiva - Stanovení reziduí organochlorových pesticidů - Metoda plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 14939 (467032) - únor 2002

Krmiva - Stanovení obsahu carbadoxu - Metoda vysokovýkonné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14902 (467033) - duben 2002

Krmiva - Stanovení aktivity inhibitorů trypsinu ve výrobcích ze sóji

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9831 (467034) - květen 2004

Krmiva, živočišné produkty a exkrementy nebo moč - Stanovení hrubé energie - Kalorimetrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 5983-1 (467035) - leden 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Kjeldahlova metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 5983-2 (467035) - leden 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Mineralizace v bloku a metoda destilace vodní parou

230 Kč

ČSN EN ISO 17375 (467036) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení aflatoxinu B1

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15790 (467037) - květen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Typizace PCR probiotických kmenů Saccharomyces cerevisiae (kvasinky)

190 Kč

ČSN EN 15741 (467038) - září 2020 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení OCP a PCB pomocí GC/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15742 (467039) - září 2020 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení OCP pomocí GC/ECD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 30024 (467040) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení aktivity fytázy

230 Kč

ČSN EN 15781 (467041) - listopad 2010 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení maduramicinu amonného metodou HPLC na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací

230 Kč

ČSN EN 15782 (467042) - leden 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení nikarbazinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

190 Kč

ČSN EN 15791 (467043) - leden 2011 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v krmivech - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč

ČSN EN 15792 (467044) - leden 2011 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení zearalenonu v krmivech - Metoda HPLC s fluorescenční detekcí a s předčištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč

ČSN EN 15784 (467045) - květen 2022 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Bacillus používaných jako doplňkové látky v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15785 (467046) - duben 2010

Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Bifidobacterium

230 Kč

ČSN EN 15786 (467047) - květen 2022 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Pediococcus používaných jako doplňkové látky v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15787 (467048) - květen 2022 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus používaných jako doplňkové látky v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15788 (467049) - květen 2022 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus (E. faecium) používaných jako doplňkové látky v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15789 (467050) - květen 2022 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Detekce a stanovení počtu bakterií Saccharomyces cerevisiae používaných jako doplňkové látky v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16877 (467051) - červenec 2017

Krmiva: Metody vzorkování a analýzy - Stanovení T-2 a HT-2 toxinů, deoxynivalenolu a zearalenonu v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS

350 Kč

ČSN EN 17050 (467052) - duben 2018

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení jodu v krmivech metodou ICP-MS

230 Kč

ČSN EN 17246 (467053) - březen 2020

Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou iontové chromatografie a vodivostní detekce (IC-CD)

190 Kč

ČSN EN 17270 (467054) - červenec 2020 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení theobrominu v krmných surovinách a krmných směsích, včetně složek pocházejících z kakaa, metodou kapalinové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 17180 (467055) - květen 2015 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení lyzinu, methioninu a threoninu v komerčně dostupných výrobcích a premixech obsahujících aminokyseliny

230 Kč

ČSN EN 17049 (467056) - srpen 2018

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Identifikace tylosinu, spiramycinu, virginiamycinu, carbadoxu a olachindoxu při jejich poddávkování v krmných směsích - Konfirmační analýza metodou LC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17294 (467057) - březen 2020

Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení organických kyselin metodou iontové chromatografie s vodivostní detekcí (IC-CD)

340 Kč

ČSN EN 17298 (467058) - březen 2020

Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení kyseliny benzoové a sorbové metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

230 Kč

ČSN EN 17299 (467059) - březen 2020

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Screening a stanovení povolených kokcidiostatik v doplňkových látkách a 1% a 3% úrovně křížové kontaminace a neregistrovaných kokcidiostatik a jednoho antibiotika v nízkých koncentracích v krmných směsích metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC - MS/MS)

440 Kč

ČSN EN ISO 12099 (467060) - říjen 2018 aktuální vydání

Krmiva, obiloviny a mlýnské výrobky - Směrnice pro aplikaci blízké infračervené spektrometrie

350 Kč

ČSN EN 17256 (467061) - červen 2020 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení ergotových a tropanových alkaloidů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS

440 Kč

ČSN EN 17212 (467062) - duben 2020

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové metodou kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS)

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17455 (467063) - listopad 2020

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení mykotoxinů při validaci v jedné laboratoři nebo při validaci kruhovými testy

340 Kč

ČSN EN 17362 (467064) - duben 2021 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS

230 Kč

ČSN EN 17374 (467065) - únor 2021

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení anorganického arsenu v krmivu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS

230 Kč

ČSN EN 17462 (467066) - říjen 2021

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení radionuklidů jod-131, cesium-134 a cesium-137 v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17550 (467068) - srpen 2022

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení karotenoidů v krmných směsích a premixech pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí (HPLC-UV)

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15754 (467085) - červen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu cukru - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s pulsní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD)

230 Kč

ČSN EN 16939 (467086) - červen 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Detekce tylosinu, spiramycinu a virginiamycinu - Chromatografie na tenké vrstvě a bioautografie

340 Kč

ČSN EN 16930 (467087) - srpen 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení carbadoxu a olachindoxu metodou HPLC/UV

340 Kč

ČSN EN 16967 (467088) - září 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Predikční rovnice pro výpočet metabolizovatelné energie v krmných surovinách a krmných směsích (krmiva pro zvířata v zájmovém chovu) pro kočky a psy včetně dietních krmiv

350 Kč

ČSN EN ISO 6865 (467091) - červenec 2001

Metody zkoušení krmiv - Stanovení obsahu vlákniny - Metoda s mezifiltrací

190 Kč

ČSN 46 7092-1 (467092) - květen 1996 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv. Část 1: Všeobecná ustanovení

190 Kč

ČSN 46 7092-10 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 10: Stanovení nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové

125 Kč

ČSN 46 7092-11 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 11: Stanovení obsahu celkového fosforu

190 Kč

ČSN 46 7092-15 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 15: Stanovení obsahu sodíku

125 Kč

ČSN 46 7092-17 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 17: Stanovení celkového obsahu síry

125 Kč

ČSN 46 7092-18 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 18: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů

125 Kč

ČSN 46 7092-19 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 19: Stanovení volné, vázané a celkové kyselosti vodního výluhu

125 Kč

ČSN 46 7092-21 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 21: Stanovení obsahu škrobu

125 Kč

ČSN 46 7092-22 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 22: Stanovení obsahu cukrů

125 Kč

ČSN 46 7092-23 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 23: Stanovení obsahu laktózy

190 Kč

ČSN 46 7092-24 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 24: Stanovení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových

190 Kč

ČSN 46 7092-25 (467092) - listopad 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 25: Stanovení obsahu aminokyselin

190 Kč

ČSN 46 7092-26 (467092) - listopad 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 26: Stanovení obsahu celkových uhličitanů

125 Kč

ČSN 46 7092-27 (467092) - listopad 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 27: Stanovení obsahu bílkovin

125 Kč

ČSN 46 7092-28 (467092) - listopad 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 28: Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji

125 Kč

ČSN 46 7092-29 (467092) - listopad 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 29: Stanovení obsahu amoniaku v rybích moučkách

190 Kč

ČSN 46 7092-3 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 3: Stanovení obsahu vlhkosti

125 Kč

ČSN 46 7092-30 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 30: Stanovení kyselosti vodního výluhu v mléčných krmných směsích

190 Kč

ČSN 46 7092-31 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 31: Stanovení indexu rozpustnosti mléčných krmných směsí

190 Kč

ČSN 46 7092-32 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 32: Stanovení velikosti tukových částic v mléčných krmných směsích

125 Kč

ČSN 46 7092-33 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 33: Stanovení obsahu feromagnetických příměsí

125 Kč

ČSN 46 7092-34 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 34: Stanovení škůdců

125 Kč

ČSN 46 7092-35 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 35: Stanovení zrnitosti

125 Kč

ČSN 46 7092-36 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 36: Stanovení odrolu granulovaných krmiv

125 Kč

ČSN 46 7092-38 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 38: Stanovení pevnosti granulí v tlaku

125 Kč

ČSN 46 7092-39 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 39: Stanovení odolnosti granulí proti otěru

190 Kč

ČSN 46 7092-4 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 4: Stanovení dusíkatých látek (hrubého proteinu)

125 Kč

ČSN 46 7092-40 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 40: Stanovení rozměrů granulí a briket

190 Kč

ČSN 46 7092-41 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 41: Senzorické zkoušení barvy, pachu, struktury a konzistence

190 Kč

ČSN 46 7092-42 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 42: Zkoušení jakosti siláží

230 Kč

ČSN 46 7092-43 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 43: Hodnocení jakosti fermentačního procesu siláže

125 Kč

ČSN 46 7092-5 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 5: Stanovení dusíkatých látek rozpustných působením roztoku pepsinu v kyselině chlorovodíkové

125 Kč

ČSN 46 7092-6 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 6: Stanovení obsahu močoviny

125 Kč

ČSN 46 7092-61 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 61: Stanovení obsahu amprolia

190 Kč

ČSN 46 7092-62 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 62: Stanovení obsahu avilamycinu

125 Kč

ČSN 46 7092-63 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 63: Stanovení obsahu clopidolu

190 Kč

ČSN 46 7092-64 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 64: Stanovení obsahu dimetridazolu

125 Kč

ČSN 46 7092-65 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 65: Stanovení obsahu furazolidonu

190 Kč

ČSN 46 7092-66 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 66: Stanovení obsahu lasalocidu

125 Kč

ČSN 46 7092-67 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 67: Stanovení obsahu hydrochloridu lyzinu

190 Kč

ČSN 46 7092-7 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 7: Stanovení obsahu tuku

125 Kč

ČSN 46 7092-74 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 74: Stanovení obsahu robenidinu

125 Kč

ČSN 46 7092-77 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 77: Stanovení obsahu virginiamycinu

125 Kč

ČSN 46 7092-78 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 78: Stanovení obsahu vitaminu E

125 Kč

ČSN 46 7092-8 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 8: Stanovení čísla kyselosti tuku

125 Kč

ČSN 46 7092-81 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 81: Vyhodnocování a výpočet výsledků stanovení doplňkových látek difuzní plotnovou metodou

125 Kč

ČSN 46 7092-83 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 83: Stanovení obsahu avoparcinu

125 Kč

ČSN 46 7092-87 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 87: Stanovení obsahu pantothenanu vápenatého

125 Kč

ČSN 46 7092-89 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 89: Stanovení obsahu vitaminu B12

125 Kč

ČSN 46 7092-9 (467092) - prosinec 1998 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv - Část 9: Stanovení obsahu popela

125 Kč

ČSN 46 7092-90 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 90: Stanovení obsahu vitaminu B2

190 Kč

ČSN 46 7092-91 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 91: Stanovení obsahu vitaminu B6

125 Kč

ČSN 46 7092-97 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 97: Stanovení obsahu tylosinu

125 Kč

ČSN 46 7092-98 (467092) - prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv - Část 98: Stanovení obsahu flavomycinu

125 Kč

ČSN EN ISO 13904 (467093) - červenec 2017 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu tryptofanu

230 Kč

ČSN EN ISO 13903 (467094) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu aminokyselin

230 Kč

ČSN EN ISO 16472 (467095) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu neutrálně detergentní vlákniny po úpravě vzorku amylázou (aNDF)

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17764-1 (467096) - červen 2014

Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 1: Příprava methylesterů

190 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17764-2 (467096) - červenec 2014

Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 2: Metoda plynové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 17053 (467097) - prosinec 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení stopových prvků, těžkých kovů a dalších prvků v krmivech metodou ICP-MS (multimetoda)

350 Kč