ČSN EN 17212 (467062)

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové metodou kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS)

ČSN EN 17212 Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové metodou kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS)
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metodu vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s hmotnostní spektrometrií (MS) pro screening a kvantifikaci melaminu a kyanurové kyseliny v koncentračním rozsahu mezi 1 mg/kg a 100 mg/kg krmiva.
Tato metoda je validována v mezinárodní mezilaboratorní studii pro melamin v kompletním krmivu, doplňkovém krmivu, krmné surovině, mléčné krmné směsi a krmivu pro zvířata v zájmovém chovu včetně krmiva v plechovce v rozsahu mezi 1 mg/kg a 80 mg/kg se specifickým ohledem na maximální hodnotu 2,5 mg/kg, stanovenou Evropskou komisí.
Laboratorní zkušenosti ukázaly, že metoda je také použitelná pro kyselinu kyanurovou ve stejném koncentračním rozsahu v kompletním krmivu (n = 7), doplňkovém krmivu (n = 6), krmné surovině (n = 7, resp. 9), mléčné krmné směsi (n = 7) a krmivu pro zvířata v zájmovém chovu (n = 7), včetně krmiva pro zvířata v zájmovém chovu v plechovkách.
S ohledem na to, že citlivost LC-MS/MS pro kyselinu kyanurovou je nižší než pro melamin, je potřeba zajistit, aby byl systém LC-MS/MS ve vynikajícím pracovním stavu. Metoda je použitelná pro krmiva, ale nebyla testována pro premixy a doplňkové látky.
Kvantifikace koncentrací nad 100 mg/kg je možná, ale metoda musí být validována operátorem.

Označení ČSN EN 17212 (467062)
Katalogové číslo 510048
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2020
Datum účinnosti 1. 5. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135100484
Dostupnost skladem (tisk na počkání)