ČSN EN 15510 (467026) Aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu, molybdenu a olova metodou ICP-AES

ČSN EN 15510 Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu, molybdenu a olova metodou ICP-AES
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje metodu atomové emisní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) pro stanovení prvků vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu, molybdenu a olova.
Prvky vápník, sodík, fosfor, hořčík, draslík, železo, zinek, měď, mangan, kobalt, molybden a olovo se extrahují buď suchou cestou spálením a rozpuštěním v kyselině chlorovodíkové v krmivech skládajících se převážně z organických látek nebo mokrou cestou pomocí kyseliny chlorovodíkové u krmiv, která obsahují především anorganické látky.
Pro stanovení extrahovatelného olova v minerálních látkách a krmivech obsahujících fylosilikáty (např. kaolinický jíl) by se měl použít rozklad mokrou cestou pomocí kyseliny dusičné.
Tato metoda je použitelná rovněž pro stanovení v produktech s vysokým obsahem prvku (> 5 %). Pro tento účel se musí individuálně zkontrolovat přesnost metody.

Označení ČSN EN 15510 (467026)
Katalogové číslo 504695
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2018
Datum účinnosti 1. 5. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135046959
Tato norma nahradila ČSN EN 15510 (467026) z ledna 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)