ČSN 46 7092-42 (467092)

Metody zkoušení krmiv - Část 42: Zkoušení jakosti siláží

ČSN 46 7092-42 Metody zkoušení krmiv - Část 42: Zkoušení jakosti siláží
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dusíkatých látek, Část 5 - Stanovení dusíkatých látek rozpustných působením roztoku pepsinu v kyselině chlorovodíkové, Část 6 - Stanovení obsahu močoviny, Část 7 - Stanovení obsahu tuku, Část 8 - Stanovení čísla kyselosti tuku, Část 9 - Stanovení obsahu popela, Část 10 - Stanovení nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové, Část 11 - Stanovení obsahu celkového fosforu, Část 12 - Stanovení obsahu vápníku, Část 13 - Stanovení obsahu hořčíku, Část 14 - Stanovení obsahu draslíku, Část 15 - Stanovení obsahu sodíku, Část 16 - Stanovení obsahů mědi, železa, manganu a zinku, Část 17 - Stanovení celkového obsahu síry, Část 18 - Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů, Část 19 - Stanovení volné, vázané a celkové kyselosti vodního výluhu, Část 20 - Stanovení obsahu vlákniny, Část 21 - Stanovení obsahu škrobu, Část 22 - Stanovení obsahu cukrů, Část 23 - Stanovení obsahu laktózy, Část 24 - Stanovení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových, Část 25 - Stanovení obsahu aminokyselin, Část 26 - Stanovení obsahu uhličitanů, Část 27 - Stanovení obsahu bílkovin, Část 28 - Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji, Část 29 - Stanovení obsahu amoniaku v rybích moučkách, Část 30 - Stanovení kyselosti vodního výluhu v mléčných krmných směsích, Část 31 - Stanovení indexu rozpustnosti mléčných krmných směsí, Část 32 - Stanovení velikosti tukových částic v mléčných krmných směsích, Část 33 - Stanovení obsahu feromagnetických příměsí, Část 34 - Stanovení škůdců, Část 35 - Stanovení zrnitosti, Část 36 - Stanovení odrolu granulovaných krmiv, Část 37 - Neobsazeno, Část 38 - Stanovení pevnosti granulí v tlaku, Část 39 - Stanovení odolnosti granulí proti otěru, Část 40 - Stanovení rozměrů granulí a briket, Část 41 - Senzorické zkoušení barvy, pachu, struktury a konzistence, Část 42 - Zkoušení jakosti siláží, Část 43 - Hodnocení jakosti fermentačního procesu siláže, Část 44 - Stanovení obsahu kadmia a olova, Část 45 až 60 Neobsazeny, Část 61 - Stanovení obsahu amprolia, Část 62 - Stanovení obsahu avilamycinu, Část 63 - Stanovení obsahu clopidolu, Část 64 - Stanovení obsahu dimetridazolu, Část 65 - Stanovení obsahu furazolidonu, Část 66 - Stanovení obsahu lasalocidu, Část 67 - Stanovení obsahu hydrochloridu lyzinu, Část 68 - Stanovení obsahu maduramicinu, Část 69 - Stanovení obsahu monenzinu, Část 70 - Stanovení obsahu narazinu, Část 71 - Stanovení obsahu nikarbazinu, Část 72 - Stanovení obsahu nitrovinu, Část 73 - Stanovení obsahu olachindoxu, Část 74 - Stanovení obsahu robenidinu, Část 75 - Stanovení obsahu salinomycinu, Část 76 - Stanovení obsahu vitaminu A, Část 77 - Stanovení obsahu virginiamycinu, Část 78 - Stanovení obsahu vitaminu E, Část 79 - Neobsazeno, Část 80 - Neobsazeno, Část 81 - Vyhodnocování a výpočet výsledků stanovení doplňkových látek difuzní plotnovou metodou, Část 82 - Stanovení obsahu acetylaminonitrothiazolu, Část 83 - Stanovení obsahu avoparcinu, Část 84 - Stanovení obsahu cholinu, Část 85 - Stanovení obsahu kurasanu, Část 86 - Stanovení obsahu methioninu, Část 87 - Stanovení obsahu pantothenanu vápenatého, Část 88 - Stanovení obsahu přidaného threoninu, Část 89 - Stanovení obsahu vitaminu B12, Část 90 - Stanovení obsahu vitaminu B2, Část 91 - Stanovení obsahu vitaminu B6, Část 92 - Stanovení obsahu vitaminu C, Část 93 - Stanovení obsahu vitaminu K3, Část 94 - Stanovení obsahu zoalenu, Část 95 - Stanovení obsahů amprolia a cholinu souběžně vedle sebe, Část 96 - Stanovení obsahu clopidolu a methylbenzochátu vedle sebe v Lerbecku, Část 97 - Stanovení tylosinu a Část 98 - Stanovení obsahu flavomycinu. Tato norma platí pro zkoušení jakosti konzervace silážových krmiv. Uvedené metody zkoušení jsou použitelné pro všechny druhy silážových krmiv. Princip metod i postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. Dále norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Odběr vzorků a jejich předání ke zkoušení, kapitolu 6 - Úprava vzorku pro zkoušení, kapitolu 7 - Stanovení výživné hodnoty, kapitolu 8 - Příprava vodního výluhu siláže (zásobní roztok), kapitolu 9 - Stanovení hodnoty pH a formolové titrace, kapitolu 10 - Stanovení obsahu amoniaku a výpočet stupně proteolýzy, kapitolu 11 - Stanovení obsahu alkoholu, kapitolu 12 - Stanovení obsahu silážních kyselin a kapitolu 13 - Stanovení stupně stlačitelnosti řízkových siláží. ČSN 46 7092-42 byla vydána v prosinci 1998. Tato norma spolu s ČSN 46 7092-43 nahrazuje část IV ČSN 46 7012 z 20.5.1977.

Označení ČSN 46 7092-42 (467092)
Katalogové číslo 54510
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1998
Datum účinnosti 1. 1. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963545103
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 46 7092-43 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 43: Hodnocení jakosti fermentačního procesu siláže

Další příbuzné normy

ČSN 46 7092-1 (467092)
Metody zkoušení krmiv. Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 46 7092-10 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 10: Stanovení nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové

ČSN 46 7092-11 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 11: Stanovení obsahu celkového fosforu

ČSN 46 7092-15 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 15: Stanovení obsahu sodíku

ČSN 46 7092-17 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 17: Stanovení celkového obsahu síry

ČSN 46 7092-18 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 18: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů

ČSN 46 7092-19 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 19: Stanovení volné, vázané a celkové kyselosti vodního výluhu

ČSN 46 7092-21 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 21: Stanovení obsahu škrobu

ČSN 46 7092-22 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 22: Stanovení obsahu cukrů

ČSN 46 7092-23 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 23: Stanovení obsahu laktózy

ČSN 46 7092-24 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 24: Stanovení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových

ČSN 46 7092-25 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 25: Stanovení obsahu aminokyselin

ČSN 46 7092-26 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 26: Stanovení obsahu celkových uhličitanů

ČSN 46 7092-27 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 27: Stanovení obsahu bílkovin

ČSN 46 7092-28 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 28: Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji

ČSN 46 7092-29 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 29: Stanovení obsahu amoniaku v rybích moučkách

ČSN 46 7092-3 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 3: Stanovení obsahu vlhkosti

ČSN 46 7092-30 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 30: Stanovení kyselosti vodního výluhu v mléčných krmných směsích

ČSN 46 7092-31 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 31: Stanovení indexu rozpustnosti mléčných krmných směsí

ČSN 46 7092-32 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 32: Stanovení velikosti tukových částic v mléčných krmných směsích

ČSN 46 7092-33 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 33: Stanovení obsahu feromagnetických příměsí

ČSN 46 7092-34 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 34: Stanovení škůdců

ČSN 46 7092-35 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 35: Stanovení zrnitosti

ČSN 46 7092-36 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 36: Stanovení odrolu granulovaných krmiv

ČSN 46 7092-38 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 38: Stanovení pevnosti granulí v tlaku

ČSN 46 7092-39 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 39: Stanovení odolnosti granulí proti otěru

ČSN 46 7092-4 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 4: Stanovení dusíkatých látek (hrubého proteinu)

ČSN 46 7092-40 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 40: Stanovení rozměrů granulí a briket

ČSN 46 7092-41 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 41: Senzorické zkoušení barvy, pachu, struktury a konzistence

ČSN 46 7092-43 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 43: Hodnocení jakosti fermentačního procesu siláže

ČSN 46 7092-5 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 5: Stanovení dusíkatých látek rozpustných působením roztoku pepsinu v kyselině chlorovodíkové

ČSN 46 7092-6 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 6: Stanovení obsahu močoviny

ČSN 46 7092-61 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 61: Stanovení obsahu amprolia

ČSN 46 7092-62 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 62: Stanovení obsahu avilamycinu

ČSN 46 7092-63 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 63: Stanovení obsahu clopidolu

ČSN 46 7092-64 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 64: Stanovení obsahu dimetridazolu

ČSN 46 7092-65 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 65: Stanovení obsahu furazolidonu

ČSN 46 7092-66 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 66: Stanovení obsahu lasalocidu

ČSN 46 7092-67 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 67: Stanovení obsahu hydrochloridu lyzinu

ČSN 46 7092-7 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 7: Stanovení obsahu tuku

ČSN 46 7092-74 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 74: Stanovení obsahu robenidinu

ČSN 46 7092-77 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 77: Stanovení obsahu virginiamycinu

ČSN 46 7092-78 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 78: Stanovení obsahu vitaminu E

ČSN 46 7092-8 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 8: Stanovení čísla kyselosti tuku

ČSN 46 7092-81 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 81: Vyhodnocování a výpočet výsledků stanovení doplňkových látek difuzní plotnovou metodou

ČSN 46 7092-83 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 83: Stanovení obsahu avoparcinu

ČSN 46 7092-87 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 87: Stanovení obsahu pantothenanu vápenatého

ČSN 46 7092-89 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 89: Stanovení obsahu vitaminu B12

ČSN 46 7092-9 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 9: Stanovení obsahu popela

ČSN 46 7092-90 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 90: Stanovení obsahu vitaminu B2

ČSN 46 7092-91 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 91: Stanovení obsahu vitaminu B6

ČSN 46 7092-97 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 97: Stanovení obsahu tylosinu

ČSN 46 7092-98 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 98: Stanovení obsahu flavomycinu

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 467092-42
  • ČSN 46 70 92-42