ČSN 46 7092-30 (467092)

Metody zkoušení krmiv - Část 30: Stanovení kyselosti vodního výluhu v mléčných krmných směsích

ČSN 46 7092-30 Metody zkoušení krmiv - Část 30: Stanovení kyselosti vodního výluhu v mléčných krmných směsích
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN 46 7092 se skládá z těchto částí: Část 1 - Všeobecná ustanovení, Část 2 - Příprava vzorků ke zkoušení, Část 3 - Stanovení obsahu vlhkosti, Část 4 - Stanovení dusíkatých látek, Část 5 - Stanovení dusíkatých látek rozpustných působením roztoku pepsinu v kyselině chlorovodíkové, Část 6 - Stanovení obsahu močoviny, Část 7 - Stanovení obsahu tuku, Část 8 - Stanovení čísla kyselosti tuku, Část 9 - Stanovení obsahu popela, Část 10 - Stanovení nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové, Část 11 - Stanovení obsahu celkového fosforu, Část 12 - Stanovení obsahu vápníku, Část 13 - Stanovení obsahu hořčíku, Část 14 - Stanovení obsahu draslíku, Část 15 - Stanovení obsahu sodíku, Část 16 - Stanovení obsahů mědi, železa, manganu a zinku, Část 17 - Stanovení celkového obsahu síry, Část 18 - Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů, Část 19 - Stanovení volné, vázané a celkové kyselosti vodního výluhu, Část 20 - Stanovení obsahu vlákniny, Část 21 - Stanovení obsahu škrobu, Část 22 - Stanovení obsahu cukrů, Část 23 - Stanovení obsahu laktózy, Část 24 - Stanovení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových, Část 25 - Stanovení obsahu aminokyselin, Část 26 - Stanovení obsahu uhličitanů, Část 27 - Stanovení obsahu bílkovin, Část 28 - Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji, Část 29 - Stanovení obsahu amoniaku v rybích moučkách, Část 30 - Stanovení kyselosti vodního výluhu v mléčných krmných směsích, Část 31 - Stanovení indexu rozpustnosti mléčných krmných směsí, Část 32 - Stanovení velikosti tukových částic v mléčných krmných směsích, Část 33 - Stanovení obsahu feromagnetických příměsí, Část 34 - Stanovení škůdců, Část 35 - Stanovení zrnitosti, Část 36 - Stanovení odrolu granulovaných krmiv, Část 37 - Neobsazeno, Část 38 - Stanovení pevnosti granulí v tlaku, Část 39 - Stanovení odolnosti granulí proti otěru, Část 40 - Stanovení rozměrů granulí a briket, Část 41 - Senzorické zkoušení barvy, pachu, struktury a konzistence, Část 42 - Zkoušení jakosti siláží, Část 43 - Hodnocení jakosti fermentačního procesu siláže, Část 44 - Stanovení obsahu kadmia a olova, Část 45 až 60 Neobsazeny, Část 61 - Stanovení obsahu amprolia, Část 62 - Stanovení obsahu avilamycinu, Část 63 - Stanovení obsahu clopidolu, Část 64 - Stanovení obsahu dimetridazolu, Část 65 - Stanovení obsahu furazolidonu, Část 66 - Stanovení obsahu lasalocidu, Část 67 - Stanovení obsahu hydrochloridu lyzinu, Část 68 - Stanovení obsahu maduramicinu, Část 69 - Stanovení obsahu monenzinu, Část 70 - Stanovení obsahu narazinu, Část 71 - Stanovení obsahu nikarbazinu, Část 72 - Stanovení obsahu nitrovinu, Část 73 - Stanovení obsahu olachindoxu, Část 74 - Stanovení obsahu robenidinu, Část 75 - Stanovení obsahu salinomycinu, Část 76 - Stanovení obsahu vitaminu A, Část 77 - Stanovení obsahu virginiamycinu, Část 78 - Stanovení obsahu vitaminu E, Část 79 - Neobsazeno, Část 80 - Neobsazeno, Část 81 - Vyhodnocování a výpočet výsledků stanovení doplňkových látek difuzní plotnovou metodou, Část 82 - Stanovení obsahu acetylaminonitrothiazolu, Část 83 - Stanovení obsahu avoparcinu, Část 84 - Stanovení obsahu cholinu, Část 85 - Stanovení obsahu kurasanu, Část 86 - Stanovení obsahu methioninu, Část 87 - Stanovení obsahu pantothenanu vápenatého, Část 88 - Stanovení obsahu přidaného threoninu, Část 89 - Stanovení obsahu vitaminu B12, Část 90 - Stanovení obsahu vitaminu B2, Část 91 - Stanovení obsahu vitaminu B6, Část 92 - Stanovení obsahu vitaminu C, Část 93 - Stanovení obsahu vitaminu K3, Část 94 - Stanovení obsahu zoalenu, Část 95 - Stanovení obsahů amprolia a cholinu souběžně vedle sebe, Část 96 - Stanovení obsahu clopidolu a methylbenzochátu vedle sebe v Lerbecku, Část 97 - Stanovení tylosinu a Část 98 - Stanovení obsahu flavomycinu. Tato norma platí pro stanovení kyselosti vodního výluhu v mléčných krmných směsích. Je použitelná pro všechny druhy i hodnoty obsahu kyselosti. Princip metody i postupy při provádění normalizované zkoušky jsou podrobně popsány. Dále norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Chemikálie nebo materiály, kapitolu 6 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 7 - Postup zkoušky, kapitolu 8 - Výpočet a vyjádření výsledků a kapitolu 9 - Opakovatelnost. ČSN 46 7092-30 byla vydána v prosinci 1998. Nahradila ČSN 46 7013-4/12 z 21.9.1977.

Označení ČSN 46 7092-30 (467092)
Katalogové číslo 54499
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1998
Datum účinnosti 1. 1. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963544991
Tato norma nahradila ČSN 46 7013-4-12 (467013) z srpna 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 46 7092-1 (467092)
Metody zkoušení krmiv. Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 46 7092-10 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 10: Stanovení nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové

ČSN 46 7092-11 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 11: Stanovení obsahu celkového fosforu

ČSN 46 7092-15 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 15: Stanovení obsahu sodíku

ČSN 46 7092-17 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 17: Stanovení celkového obsahu síry

ČSN 46 7092-18 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 18: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů

ČSN 46 7092-19 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 19: Stanovení volné, vázané a celkové kyselosti vodního výluhu

ČSN 46 7092-21 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 21: Stanovení obsahu škrobu

ČSN 46 7092-22 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 22: Stanovení obsahu cukrů

ČSN 46 7092-23 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 23: Stanovení obsahu laktózy

ČSN 46 7092-24 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 24: Stanovení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových

ČSN 46 7092-25 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 25: Stanovení obsahu aminokyselin

ČSN 46 7092-26 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 26: Stanovení obsahu celkových uhličitanů

ČSN 46 7092-27 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 27: Stanovení obsahu bílkovin

ČSN 46 7092-28 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 28: Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji

ČSN 46 7092-29 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 29: Stanovení obsahu amoniaku v rybích moučkách

ČSN 46 7092-3 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 3: Stanovení obsahu vlhkosti

ČSN 46 7092-31 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 31: Stanovení indexu rozpustnosti mléčných krmných směsí

ČSN 46 7092-32 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 32: Stanovení velikosti tukových částic v mléčných krmných směsích

ČSN 46 7092-33 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 33: Stanovení obsahu feromagnetických příměsí

ČSN 46 7092-34 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 34: Stanovení škůdců

ČSN 46 7092-35 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 35: Stanovení zrnitosti

ČSN 46 7092-36 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 36: Stanovení odrolu granulovaných krmiv

ČSN 46 7092-38 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 38: Stanovení pevnosti granulí v tlaku

ČSN 46 7092-39 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 39: Stanovení odolnosti granulí proti otěru

ČSN 46 7092-4 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 4: Stanovení dusíkatých látek (hrubého proteinu)

ČSN 46 7092-40 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 40: Stanovení rozměrů granulí a briket

ČSN 46 7092-41 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 41: Senzorické zkoušení barvy, pachu, struktury a konzistence

ČSN 46 7092-42 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 42: Zkoušení jakosti siláží

ČSN 46 7092-43 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 43: Hodnocení jakosti fermentačního procesu siláže

ČSN 46 7092-5 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 5: Stanovení dusíkatých látek rozpustných působením roztoku pepsinu v kyselině chlorovodíkové

ČSN 46 7092-6 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 6: Stanovení obsahu močoviny

ČSN 46 7092-61 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 61: Stanovení obsahu amprolia

ČSN 46 7092-62 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 62: Stanovení obsahu avilamycinu

ČSN 46 7092-63 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 63: Stanovení obsahu clopidolu

ČSN 46 7092-64 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 64: Stanovení obsahu dimetridazolu

ČSN 46 7092-65 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 65: Stanovení obsahu furazolidonu

ČSN 46 7092-66 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 66: Stanovení obsahu lasalocidu

ČSN 46 7092-67 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 67: Stanovení obsahu hydrochloridu lyzinu

ČSN 46 7092-7 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 7: Stanovení obsahu tuku

ČSN 46 7092-74 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 74: Stanovení obsahu robenidinu

ČSN 46 7092-77 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 77: Stanovení obsahu virginiamycinu

ČSN 46 7092-78 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 78: Stanovení obsahu vitaminu E

ČSN 46 7092-8 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 8: Stanovení čísla kyselosti tuku

ČSN 46 7092-81 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 81: Vyhodnocování a výpočet výsledků stanovení doplňkových látek difuzní plotnovou metodou

ČSN 46 7092-83 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 83: Stanovení obsahu avoparcinu

ČSN 46 7092-87 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 87: Stanovení obsahu pantothenanu vápenatého

ČSN 46 7092-89 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 89: Stanovení obsahu vitaminu B12

ČSN 46 7092-9 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 9: Stanovení obsahu popela

ČSN 46 7092-90 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 90: Stanovení obsahu vitaminu B2

ČSN 46 7092-91 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 91: Stanovení obsahu vitaminu B6

ČSN 46 7092-97 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 97: Stanovení obsahu tylosinu

ČSN 46 7092-98 (467092)
Metody zkoušení krmiv - Část 98: Stanovení obsahu flavomycinu

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 467092-30
  • ČSN 46 70 92-30