ČSN EN 17298 (467058)

Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení kyseliny benzoové a sorbové metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

ČSN EN 17298 Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení kyseliny benzoové a sorbové metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metodu stanovení kyseliny benzoové a sorbové v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s ultrafialovou detekcí (HPLC-UV).
Metoda je určena k použití pro stanovení kyseliny benzoové a sorbové jako aktivních složek v doplňkových látkách, premixech, krmných surovinách a doplňkových krmivech a kyseliny benzoové ve vodě. Metoda stanovuje celkovou extrahovatelnou koncentraci těchto organických kyselin a jejich solí.
Je vhodné, aby uživatel této normy určil pracovní rozsah metody pro každou organickou kyselinu. Spodní hra-nice pracovního rozsahu závisí na matrici a na zjištěných rušeních. Je vhodné, aby byl dosažitelný pracovní rozsah mezi 5 mg/l a 100 mg/l.
Metoda byla úspěšně zkoušena v mezilaboratorní studii v koncentracích od 0,02 % až do 9,0 %.
Na základě uvedeného pracovního rozsahu, hmotnosti vzorku a extrakčního objemu lze při vlnové délce 230 nm dosáhnout vypočtených mezí stanovitelnosti (LOQ).

Označení ČSN EN 17298 (467058)
Katalogové číslo 509832
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135098323
Dostupnost skladem (tisk na počkání)