ČSN EN 16936 (467005)

Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Screening antibiotik tylosinu, virginiamycinu, spiramycinu, zinc-bacitracinu a avoparcinu v nízkých koncentracích v krmných směsích pomocí mikrobiologické plotnové metody

ČSN EN 16936 Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Screening antibiotik tylosinu, virginiamycinu, spiramycinu, zinc-bacitracinu a avoparcinu v nízkých koncentracích v krmných směsích pomocí mikrobiologické plotnové metody
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma představuje metodu popisující screening antibiotik tylosinu, virginiamycinu, spiramycinu, zinc-bacitracinu a avoparcinu v nízkých koncentracích v kompletních krmivech a mléčných náhražkách pomocí mikrobiologické 3plotnové zkoušky.
Mez detekce metody je 1 mg/kg pro avoparcin, tylosin, spiramycin a virginiamycin a 5 mg/kg pro zinc-bacitracin. Přítomnost jiných (veterinárních) antibiotik může interferovat s touto metodou.
Kromě toho mohou interference způsobovat vysoké koncentrace kovů (Cu, Zn). Metoda by měla být použita jako kvalitativní screeningová metoda. Pozitivní výsledky lze dále analyzovat pomocí TLC; pro potvrzující účely je zapotřebí LC-MS.
Pro zinc-bacitracin je možno dosáhnout nižší meze detekce (3 mg/kg), ale měla by být nejprve stanovena vnitrolaboratorní validací.

Označení ČSN EN 16936 (467005)
Katalogové číslo 503904
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2017
Datum účinnosti 1. 1. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135039043
Dostupnost skladem (tisk na počkání)