ČSN EN 17053 (467097) Aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení stopových prvků, těžkých kovů a dalších prvků v krmivech metodou ICP-MS (multimetoda)

ČSN EN 17053 Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení stopových prvků, těžkých kovů a dalších prvků v krmivech metodou ICP-MS (multimetoda)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení stopových prvků, těžkých kovů a dalších prvků v krmivech metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Metoda se používá pro stanovení As, Cd, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Pb, Se, Tl, U a Zn v extrakčním roztoku po tlakovém rozkladu. Pro stanovení extrahovatelného olova v minerálních surovinách a v krmivech obsahujících fylosilikáty (např. kaolinitický jíl) by se měla použít metoda mokrého rozkladu pomocí kyseliny dusičné. Popsaná metoda je vhodná pro použití v přístrojích vybavených kvadrupólem buď s doplňkovou technologií, nebo bez doplňkové technologie redukující molekulární iontové interference (např. kolizních nebo reakčních technologií) stejně jako v sektorových systémech s vysokým rozlišením.

Označení ČSN EN 17053 (467097)
Katalogové číslo 506427
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2018
Datum účinnosti 1. 1. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135064274
Tato norma nahradila ČSN EN 17053 (467097) z srpna 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)