ČSN EN 17256 (467061) Nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení ergotových a tropanových alkaloidů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS

ČSN EN 17256 Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení ergotových a tropanových alkaloidů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument popisuje metodu pro stanovení jednotlivých ergotových alkaloidů a tropanových alkaloidů v nezpracovaných obilninách a obilných krmných směsích pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS).
Tento dokument byl úspěšně validován ve společné zkoušce na následujících matricích: žito, ječmen, pšenice, kompletní krmivo pro skot, prasata a drůbež. Validace na pohance poskytla přijatelné výsledky, ale relativní směrodatná odchylka reprodukovatelnosti byla pro většinu analytů vyšší ve srovnání s ostatními matricemi. To může souviset s matricí. Validovaný rozsah metody je pro jednotlivé alkaloidy přibližně mezi 10 µg/kg a 250 µg/kg. Stanovení koncentrací nad 250 µg/kg je možné použitím vyšších hodnot přídavků a zředění extraktů vzorků, ale toto nebylo ve společné zkoušce validováno.

Označení ČSN EN 17256 (467061)
Katalogové číslo 510266
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2020
Datum účinnosti 1. 7. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135102662
Tato norma nahradila ČSN EN 17256 (467061) z dubna 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)