Třída 4615 - Cereálie a cereální produkty

Zobrazit obsah třídy 46 - Zemědělství

ČSN EN ISO 11052 (461501) - duben 2007

Mouka a semolina z pšenice tvrdé (durum) - Stanovení obsahu žlutého barviva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21415-1 (461502) - říjen 2007

Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 1: Stanovení mokrého lepku ručním vypíráním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21415-2 (461502) - květen 2016 aktuální vydání

Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 2: Stanovení mokrého lepku a indexu lepku mechanickým způsobem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21415-3 (461502) - říjen 2007

Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 3: Stanovení suchého lepku z mokrého lepku metodou sušení v sušárně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21415-4 (461502) - říjen 2007

Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 4: Stanovení suchého lepku z mokrého lepku metodou rychlého sušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6647-1 (461503) - únor 2021 aktuální vydání

Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Spektrofotometrická metoda s odtučňovacím postupem pomocí methanolu a kalibračními roztoky bramborové amylózy a amylopektinu voskovité rýže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6647-2 (461503) - únor 2021 aktuální vydání

Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 2: Spektrofotometrická praktická metoda bez odtučňovacího postupu a s kalibrací se standardními roztoky rýže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11747 (461504) - prosinec 2012

Rýže - Stanovení odolnosti vařeného zrna rýže proti extruzi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 17715 (461505) - září 2015

Pšeničná mouka (Triticum aestivum L.) - Amperometrická metoda stanovení poškození škrobu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17718 (461506) - září 2015

Pšeničná mouka a pšeničná celozrnná mouka (Triticum aestivum L.) - Stanovení reologického chování v závislosti na míchání a zahřívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 5530-1 (461507) - září 2015

Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 1: Stanovení absorpce vody a reologických vlastností pomocí farinografu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 5530-2 (461507) - září 2015

Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 2: Stanovení reologických vlastností pomocí extenzografu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16624 (461508) - září 2020

Pšeničná mouka a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení barvy pomocí reflexní difuzní kolorimetrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč