Třída 4610 - Rostlinné výrobky, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 46 - Zemědělství

ČSN EN 16378 (461001) - únor 2014

Obiloviny - Stanovení nečistot v kukuřici (Zea mays L.) a čiroku (Sorghum bicolor L.)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5527 (461002) - září 2015

Obiloviny - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 7973 (461003) - červenec 2016

Obiloviny a mlýnské výrobky - Stanovení viskozity mouky - Metoda s použitím amylografu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 46 1011-1 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 46 1011-13 (461011) - listopad 2005 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 13: Zkoušení obilovin - Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene

65 Kč

ČSN 46 1011-14 (461011) - prosinec 2012 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene

125 Kč

ČSN 46 1011-18 (461011) - únor 2003 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 18: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu dusíkatých látek

125 Kč

ČSN 46 1011-2 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky

32 Kč

ČSN 46 1011-20 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 46 1011-21 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení příměsí a nečistot. Stanovení zrnitosti hrachu jedlého a čočky jedlé

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.10t

97 Kč

ČSN 46 1011-24 (461011) - leden 2007 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.09t

157 Kč

ČSN 46 1011-6 (461011) - leden 2002 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot

125 Kč

ČSN 46 1011-9 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Stanovení mokrého lepku. Stanovení tažnosti lepku. Stanovení bobtnavosti lepku

65 Kč

ČSN EN ISO 5223 (461012) - říjen 2000

Zkušební síta pro obiloviny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.16t

190 Kč

ČSN EN ISO 7971-1 (461013) - únor 2010

Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 1: Referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7971-2 (461013) - září 2019 aktuální vydání

Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 2: Metoda sledovatelnosti pro měřicí přístroje k ověření přístroje podle mezinárodního standardu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7971-3 (461013) - září 2019 aktuální vydání

Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 3: Rutinní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 712 (461014) - duben 2010

Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení vlhkosti - Referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24333 (461015) - říjen 2010 aktuální vydání

Obiloviny a výrobky z obilovin - Vzorkování

350 Kč

ČSN EN ISO 6540 (461016) - listopad 2021

Kukuřice - Stanovení obsahu vlhkosti (v mletých zrnech a v celých zrnech)

350 Kč

ČSN ISO 6541 (461017) - leden 1993

Zemědělské a potravinářské výrobky. Stanovení obsahu hrubé vlákniny. Modifikovaná metoda podle Scharrera

125 Kč

ČSN ISO 5498 (461018) - březen 1994

Zemědělské a potravinářské výrobky. Stanovení obsahu hrubé vlákniny. Obecná metoda

190 Kč

ČSN ISO 2171 (461019) - prosinec 2008 aktuální vydání

Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich - Stanovení obsahu popela spalováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.10t

262 Kč

ČSN EN ISO 5529 (461022) - leden 2011

Pšenice - Stanovení sedimentačního indexu - Zelenyho test

230 Kč

ČSN ISO 9648 (461023) - leden 2003

Čirok - Stanovení obsahu taninu

125 Kč

ČSN EN ISO 665 (461025) - listopad 2020 aktuální vydání

Olejnatá semena - Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek

230 Kč

ČSN EN ISO 3093 (461026) - leden 2011 aktuální vydání

Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena

230 Kč

ČSN EN ISO 27971 (461028) - prosinec 2015 aktuální vydání

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 605 (461029) - leden 1999

Luštěniny - Stanovení nečistot, velikosti zrna, cizích pachů, přítomnosti hmyzu, druhů a odrůd - Zkušební metody

190 Kč

ČSN EN ISO 21294 (461030) - listopad 2018 aktuální vydání

Olejnatá semena - Manuální nebo automatický diskontinuální odběr vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 664 (461031) - prosinec 2009 aktuální vydání

Olejnatá semena - Úprava laboratorního vzorku na analytický vzorek

125 Kč

ČSN EN ISO 658 (461033) - listopad 2004 aktuální vydání

Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot

230 Kč

ČSN EN ISO 659 (461034) - leden 2011 aktuální vydání

Olejnatá semena - Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 17059 (461036) - březen 2020 aktuální vydání

Olejnatá semena - Extrakce oleje a příprava methylesterů mastných kyselin pro analýzu plynovou chromatografií (Rychlá metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8892 (461037) - červen 1998 aktuální vydání

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení celkového zbytkového hexanu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.99t

157 Kč

ČSN EN ISO 9167 (461038) - únor 2020 aktuální vydání

Semeno řepky a řepkové moučky - Stanovení obsahu glukosinolátů - Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

350 Kč

ČSN EN ISO 9289 (461039) - červen 1998 aktuální vydání

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení volného zbytkového hexanu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.99t

222 Kč

ČSN EN ISO 10565 (461040) - březen 2000

Olejnatá semena - Souběžné stanovení obsahu oleje a vody - Metoda pulzní jaderné magnetické rezonanční spektroskopie

230 Kč

ČSN EN ISO 10519 (461041) - duben 2016 aktuální vydání

Semeno řepky - Stanovení obsahu chlorofylu - Spektrometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 734 (461042) - červenec 2016

Extrahovatelné šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Extrakční metoda s použitím hexanu (nebo petroletheru)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22630 (461043) - červen 2016

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Rychlá extrakční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14244 (461044) - únor 2017

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení rozpustných proteinů v roztoku hydroxidu draselného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15585 (461079) - únor 2009

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Stanovení zrn v procentech, která částečně nebo zcela ztratila sklovitost a výpočet sklovitých zrn v procentech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15587 (461080) - červenec 2019 aktuální vydání

Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Tricitum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.), žitovci (Triticosecale Wittmack spp) a ječmeni (Hordeum vulgare L.)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 6639-1 (461081) - srpen 1997

Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého napadení hmyzem - Část 1: Všeobecné zásady

125 Kč

ČSN ISO 6639-2 (461081) - prosinec 1998

Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem - Část 2: Odběr vzorků

190 Kč

ČSN ISO 6639-4 (461081) - prosinec 1998

Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem - Část 4: Rychlé metody

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15465 (461082) - únor 2009

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Obecné pokyny pro měření barvy semoliny instrumentálními metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 6639-3 (461083) - květen 1995

Obiloviny a luštěniny. Zjišťování skrytého zamoření hmyzem. Část 3: Referenční metoda

125 Kč

ČSN P CEN/TS 15731 (461084) - únor 2009

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při upravené hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 46 1085-1 (461085) - červen 1998

Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 1: Elektroforéza bílkovin ve škrobovém gelu (SGE)

125 Kč

ČSN 46 1085-2 (461085) - červenec 1998

Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 2: Elektroforéza bílkovin v polyakrylamidovém gelu (PAGE)

190 Kč

ČSN EN ISO 16634-1 (461086) - březen 2014 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Olejniny a krmiva

350 Kč

ČSN EN ISO 16634-2 (461086) - prosinec 2016

Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11085 (461087) - březen 2016 aktuální vydání

Obiloviny, výrobky z obilovin a krmiva - Stanovení obsahu hrubého a celkového tuku extrakční metodou podle Randalla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 520 (461088) - duben 2011

Obiloviny a luštěniny - Stanovení hmotnosti 1 000 zrn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15948 (461089) - duben 2021 aktuální vydání

Obiloviny - Stanovení vlhkosti a bílkovin - Stanovení v celých zrnech metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5526 (461090) - srpen 2013

Obiloviny, luštěniny a ostatní potravinářská zrna - Názvosloví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč