ČSN 46 1011-21 (461011)

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení příměsí a nečistot. Stanovení zrnitosti hrachu jedlého a čočky jedlé

Objednat


Cena: 97 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN 46 1011 má celkem 29 částí. Tato 21. část normy platí pro zkoušení luštěnin. Všechny části 2 až 29 obsahují tuto větu: "Při zkoušení je nutno dodržet ustanovení ČSN 46 1011 část 1." Podstata zkoušky: Po ručním sítovém třídění se ručně oddělí ze zkušebního vzorku příměsi a nečistoty. Složení příměsí a nečistot je pro jednotlivé druhy odlišné a je specifikováno předmětovými normami pro luštěniny. Dále se ručním sítovým tříděním po odstranění nečistot stanoví zrnitost. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN 46 1011 část 21 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1988. Nahradila čl. 50, 51, 53, 54 a 57 ČSN 46 1011 z 21.12.1972.

Označení ČSN 46 1011-21 (461011)
Katalogové číslo 28973
Cena 65 Kč65
Datum schválení 11. 4. 1988
Datum účinnosti 1. 7. 1988
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963289731
Změny a opravy Z1 2.10t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 46 1011-1 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

ČSN 46 1011-2 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky

ČSN 46 1011-6 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot

Další příbuzné normy

ČSN 46 1011-1 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

ČSN 46 1011-13 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 13: Zkoušení obilovin - Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene

ČSN 46 1011-14 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene

ČSN 46 1011-18 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 18: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu dusíkatých látek

ČSN 46 1011-2 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky

ČSN 46 1011-20 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení vlhkosti

ČSN 46 1011-24 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen

ČSN 46 1011-6 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot

ČSN 46 1011-9 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Stanovení mokrého lepku. Stanovení tažnosti lepku. Stanovení bobtnavosti lepku

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 461011-21
  • ČSN 46 10 11-21