Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 67.060 - Obiloviny, luštěniny a z nich získávané výrobky

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
94282

ČSN EN 16378 (461001) - únor 2014

Obiloviny - Stanovení nečistot v kukuřici (Zea mays L.) a čiroku (Sorghum bicolor L.)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
97753

ČSN EN ISO 5527 (461002) - září 2015

Obiloviny - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
99686

ČSN EN ISO 7973 (461003) - červenec 2016

Obiloviny a mlýnské výrobky - Stanovení viskozity mouky - Metoda s použitím amylografu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
28954

ČSN 46 1011-1 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

65 Kč vč. DPH
74444

ČSN 46 1011-13 (461011) - listopad 2005 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 13: Zkoušení obilovin - Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene

65 Kč vč. DPH
92036

ČSN 46 1011-14 (461011) - prosinec 2012 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene

125 Kč vč. DPH
66584

ČSN 46 1011-18 (461011) - únor 2003 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 18: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu dusíkatých látek

125 Kč vč. DPH
28955

ČSN 46 1011-2 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky

32 Kč vč. DPH
28972

ČSN 46 1011-20 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení vlhkosti

65 Kč vč. DPH
28973

ČSN 46 1011-21 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení příměsí a nečistot. Stanovení zrnitosti hrachu jedlého a čočky jedlé

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.10t


97 Kč vč. DPH
63984

ČSN 46 1011-6 (461011) - leden 2002 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot

125 Kč vč. DPH
28961

ČSN 46 1011-9 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Stanovení mokrého lepku. Stanovení tažnosti lepku. Stanovení bobtnavosti lepku

65 Kč vč. DPH
84447

ČSN EN ISO 7971-1 (461013) - únor 2010

Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 1: Referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
84784

ČSN EN ISO 7971-2 (461013) - únor 2010

Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 2: Metoda sledovatelnosti pro měřicí přístroje k ověření přístroje podle mezinárodního standardu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
84445

ČSN EN ISO 7971-3 (461013) - únor 2010

Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 3: Rutinní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
85543

ČSN EN ISO 712 (461014) - duben 2010

Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení vlhkosti - Referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
86935

ČSN EN ISO 24333 (461015) - říjen 2010 aktuální vydání

Obiloviny a výrobky z obilovin - Vzorkování

350 Kč vč. DPH
32033

ČSN ISO 6540 (461016) - leden 1993

Kukuřice. Stanovení obsahu vody (v mletých zrnech a v celých zrnech)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.10t


262 Kč vč. DPH
15432

ČSN ISO 5498 (461018) - březen 1994

Zemědělské a potravinářské výrobky. Stanovení obsahu hrubé vlákniny. Obecná metoda

190 Kč vč. DPH
82356

ČSN ISO 2171 (461019) - prosinec 2008 aktuální vydání

Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich - Stanovení obsahu popela spalováním

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.10t


262 Kč vč. DPH
87413

ČSN EN ISO 5529 (461022) - leden 2011

Pšenice - Stanovení sedimentačního indexu - Zelenyho test

230 Kč vč. DPH
66118

ČSN ISO 9648 (461023) - leden 2003

Čirok - Stanovení obsahu taninu

125 Kč vč. DPH
87412

ČSN EN ISO 3093 (461026) - leden 2011 aktuální vydání

Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena

230 Kč vč. DPH
98373

ČSN EN ISO 27971 (461028) - prosinec 2015 aktuální vydání

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
34274

ČSN ISO 605 (461029) - leden 1999

Luštěniny - Stanovení nečistot, velikosti zrna, cizích pachů, přítomnosti hmyzu, druhů a odrůd - Zkušební metody

190 Kč vč. DPH
82060

ČSN EN 15585 (461079) - únor 2009

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Stanovení zrn v procentech, která částečně nebo zcela ztratila sklovitost a výpočet sklovitých zrn v procentech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507342

ČSN EN 15587 (461080) - červenec 2019 nové vydání

Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Tricitum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.), žitovci (Triticosecale Wittmack spp) a ječmeni (Hordeum vulgare L.)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
95091

ČSN EN 15587 +A1 (461080) - květen 2014

Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Tricitum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.) a ječmeni (Hordeum vulgare L.)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. srpnu 2019 (zobrazit náhrady).

350 Kč vč. DPH
26085

ČSN ISO 6639-1 (461081) - srpen 1997

Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého napadení hmyzem - Část 1: Všeobecné zásady

125 Kč vč. DPH
34256

ČSN ISO 6639-2 (461081) - prosinec 1998

Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem - Část 2: Odběr vzorků

190 Kč vč. DPH
34273

ČSN ISO 6639-4 (461081) - prosinec 1998

Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem - Část 4: Rychlé metody

340 Kč vč. DPH
82149

ČSN P CEN/TS 15465 (461082) - únor 2009

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice tvrdá (T. durum Desf.) - Obecné pokyny pro měření barvy semoliny instrumentálními metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
17524

ČSN ISO 6639-3 (461083) - květen 1995

Obiloviny a luštěniny. Zjišťování skrytého zamoření hmyzem. Část 3: Referenční metoda

125 Kč vč. DPH
82215

ČSN P CEN/TS 15731 (461084) - únor 2009

Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při upravené hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
42136

ČSN 46 1085-1 (461085) - červen 1998

Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 1: Elektroforéza bílkovin ve škrobovém gelu (SGE)

125 Kč vč. DPH
42137

ČSN 46 1085-2 (461085) - červenec 1998

Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 2: Elektroforéza bílkovin v polyakrylamidovém gelu (PAGE)

190 Kč vč. DPH
500811

ČSN EN ISO 16634-2 (461086) - prosinec 2016

Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
98971

ČSN EN ISO 11085 (461087) - březen 2016 aktuální vydání

Obiloviny, výrobky z obilovin a krmiva - Stanovení obsahu hrubého a celkového tuku extrakční metodou podle Randalla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
87691

ČSN EN ISO 520 (461088) - duben 2011

Obiloviny a luštěniny - Stanovení hmotnosti 1 000 zrn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
97890

ČSN EN 15948 (461089) - říjen 2015 aktuální vydání

Obiloviny - Stanovení vlhkosti a bílkovin - Stanovení v celých zrnech metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
93055

ČSN EN ISO 5526 (461090) - srpen 2013

Obiloviny, luštěniny a ostatní potravinářská zrna - Názvosloví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
43029

ČSN 46 1100-1 (461100) - srpen 1998

Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.01t


157 Kč vč. DPH
61741

ČSN 46 1100-2 (461100) - květen 2001 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 2: Pšenice potravinářská

125 Kč vč. DPH
63906

ČSN 46 1100-3 (461100) - leden 2002 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.04t


157 Kč vč. DPH
61740

ČSN 46 1100-4 (461100) - květen 2001 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 4: Žito

125 Kč vč. DPH
72683

ČSN 46 1100-5 (461100) - březen 2005 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.06t


157 Kč vč. DPH
63903

ČSN 46 1100-7 (461100) - leden 2002 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 7: Oves potravinářský

125 Kč vč. DPH
41999

ČSN 46 1200-1 (461200) - srpen 1998

Obiloviny - Část 1: Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.01t, Z2 8.02t


189 Kč vč. DPH
66119

ČSN 46 1200-10 (461200) - leden 2003 aktuální vydání

Obiloviny - Část 10: Čirok

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t


157 Kč vč. DPH
61742

ČSN 46 1200-2 (461200) - květen 2001 aktuální vydání

Obiloviny - Část 2: Pšenice

125 Kč vč. DPH
62230

ČSN 46 1200-3 (461200) - červenec 2001 aktuální vydání

Obiloviny - Část 3: Ječmen

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.10t


157 Kč vč. DPH
63904

ČSN 46 1200-4 (461200) - leden 2002 aktuální vydání

Obiloviny - Část 4: Oves

125 Kč vč. DPH
63905

ČSN 46 1200-5 (461200) - leden 2002 aktuální vydání

Obiloviny - Část 5: Žitovec (tritikale)

125 Kč vč. DPH
62231

ČSN 46 1200-6 (461200) - červenec 2001 aktuální vydání

Obiloviny - Část 6: Kukuřice

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t


157 Kč vč. DPH
68418

ČSN 46 1200-7 (461200) - říjen 2003 aktuální vydání

Obiloviny - Část 7: Proso

125 Kč vč. DPH
68417

ČSN 46 1200-8 (461200) - říjen 2003 aktuální vydání

Obiloviny - Část 8: Pohanka

125 Kč vč. DPH
68416

ČSN 46 1200-9 (461200) - říjen 2003 aktuální vydání

Obiloviny - Část 9: Mohár a čumíza

125 Kč vč. DPH
84663

ČSN 46 1300-1 (461300) - prosinec 2009 aktuální vydání

Luštěniny - Část 1: Společná ustanovení

190 Kč vč. DPH
80040

ČSN 46 1300-2 (461300) - prosinec 2007 aktuální vydání

Luštěniny - Část 2: Hrách jedlý

125 Kč vč. DPH
82355

ČSN 46 1300-3 (461300) - prosinec 2008 aktuální vydání

Luštěniny - Část 3: Čočka jedlá

125 Kč vč. DPH
84666

ČSN 46 1300-4 (461300) - prosinec 2009 aktuální vydání

Luštěniny - Část 4: Fazole jedlé

125 Kč vč. DPH
95094

ČSN EN ISO 20483 (461401) - červen 2014 aktuální vydání

Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
78002

ČSN EN ISO 11052 (461501) - duben 2007

Mouka a semolina z pšenice tvrdé (durum) - Stanovení obsahu žlutého barviva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
78811

ČSN EN ISO 21415-1 (461502) - říjen 2007

Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 1: Stanovení mokrého lepku ručním vypíráním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
99396

ČSN EN ISO 21415-2 (461502) - květen 2016 aktuální vydání

Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 2: Stanovení mokrého lepku a indexu lepku mechanickým způsobem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
78810

ČSN EN ISO 21415-3 (461502) - říjen 2007

Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 3: Stanovení suchého lepku z mokrého lepku metodou sušení v sušárně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
78809

ČSN EN ISO 21415-4 (461502) - říjen 2007

Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 4: Stanovení suchého lepku z mokrého lepku metodou rychlého sušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
98365

ČSN EN ISO 6647-1 (461503) - prosinec 2015 aktuální vydání

Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
98374

ČSN EN ISO 6647-2 (461503) - prosinec 2015 aktuální vydání

Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 2: Praktická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
91547

ČSN EN ISO 11747 (461504) - prosinec 2012

Rýže - Stanovení odolnosti vařeného zrna rýže proti extruzi

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
97708

ČSN EN ISO 17715 (461505) - září 2015

Pšeničná mouka (Triticum aestivum L.) - Amperometrická metoda stanovení poškození škrobu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
97714

ČSN EN ISO 17718 (461506) - září 2015

Pšeničná mouka a pšeničná celozrnná mouka (Triticum aestivum L.) - Stanovení reologického chování v závislosti na míchání a zahřívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
97709

ČSN EN ISO 5530-1 (461507) - září 2015

Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 1: Stanovení absorpce vody a reologických vlastností pomocí farinografu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
97707

ČSN EN ISO 5530-2 (461507) - září 2015

Pšeničná mouka - Fyzikální vlastnosti těsta - Část 2: Stanovení reologických vlastností pomocí extenzografu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
92088

ČSN EN ISO 16050 (560006) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v obilovinách, ořeších a výrobcích z nich - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč vč. DPH
68023

ČSN EN 14185-1 (560007) - listopad 2003

Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí N-methylkarbamatu - Část 1: Metoda HPCL s přečištěním extrakcí do tuhé fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
55404

ČSN EN ISO 15141-1 (560023) - červenec 1999

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v cereáliích a cereálních výrobcích - Část 1: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie a přečištění na silikagelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. srpnu 2019.

230 Kč vč. DPH
55405

ČSN EN ISO 15141-2 (560023) - červenec 1999

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v cereáliích a cereálních výrobcích - Část 2: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie a přečištění na bikarbonátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. srpnu 2019.

230 Kč vč. DPH
71899

ČSN EN 14352 (560024) - prosinec 2004

Potraviny - Stanovení fumonisinů B1 a B2 v potravinách na bázi kukuřice - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč vč. DPH
500421

ČSN EN 16802 (560062) - říjen 2016

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení anorganického arsenu v potravinách mořského a rostlinného původu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS po extrakci na vodní lázni

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
503380

ČSN P CEN/TS 17083 (560076) - prosinec 2017

Potraviny - Stanovení akrylamidu v potravinách a kávě plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
84668

ČSN 56 0097 (560097) - prosinec 2009

Potraviny - Stanovení poškozených zrn v luštěninách určených pro přímou spotřebu a stanovení zrnitosti

125 Kč vč. DPH
4419

ČSN 56 0115 (560115) - prosinec 1970

Metody zkoušení těstovin

230 Kč vč. DPH
4420

ČSN 56 0116 (560116) - duben 1974

Metody zkoušení pekařských výrobků

440 Kč vč. DPH
17697

ČSN 56 0116-1 (560116) - červenec 1995 aktuální vydání

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč vč. DPH
17698

ČSN 56 0116-2 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 2: Vzorkování pekařských výrobků

125 Kč vč. DPH
17699

ČSN 56 0116-3 (560116) - červenec 1995 aktuální vydání

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 3: Stanovení obsahu vody

125 Kč vč. DPH
32091

ČSN 56 0116-4 (560116) - březen 1993

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

125 Kč vč. DPH
15431

ČSN 56 0116-5 (560116) - březen 1994

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 5: Stanovení chloridu sodného

65 Kč vč. DPH
17700

ČSN 56 0116-6 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 6: Stanovení obsahu tuku

190 Kč vč. DPH
17701

ČSN 56 0116-7 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 7: Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla

125 Kč vč. DPH
17703

ČSN 56 0116-9 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 9: Stanovení obsahu bílkovin

125 Kč vč. DPH
4421

ČSN 56 0130 (560130) - červenec 1970

Metody zkoušení cukrářských výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.95t


382 Kč vč. DPH
18273

ČSN 56 0130-1 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč vč. DPH
18274

ČSN 56 0130-2 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 2: Vzorkování

190 Kč vč. DPH
18275

ČSN 56 0130-3 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 3: Stanovení vody

125 Kč vč. DPH
18276

ČSN 56 0130-4 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

125 Kč vč. DPH
18277

ČSN 56 0130-5 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 5: Stanovení cukrů

125 Kč vč. DPH
18278

ČSN 56 0130-6 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 6: Stanovení tuku

125 Kč vč. DPH
18279

ČSN 56 0130-7 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 7: Stanovení titrovatelných kyselin

65 Kč vč. DPH
503375

ČSN EN 16923 (560136) - prosinec 2017

Potraviny - Stanovení T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin pro kojence a malé děti metodou LC-MS/MS po SPE přečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
29413

ČSN 56 0145 (560145) - květen 1988

Vzorkování cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva

190 Kč vč. DPH
4423

ČSN 56 0146 (560146) - říjen 1964

Metody zkoušení výrobků cukrovinkářského průmyslu a trvanlivého pečiva. Všeobecné metody zkoušení

945 Kč vč. DPH
29414

ČSN 56 0146-1 (560146) - září 1988

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Všeobecná ustanovení

125 Kč vč. DPH
29415

ČSN 56 0146-3 (560146) - leden 1984

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení vlhkosti

190 Kč vč. DPH
29416

ČSN 56 0146-4 (560146) - květen 1984

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu tuku

65 Kč vč. DPH
29417

ČSN 56 0146-5 (560146) - září 1985

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu sacharidů

340 Kč vč. DPH
29418

ČSN 56 0146-6 (560146) - duben 1986

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu popela

65 Kč vč. DPH
87489

ČSN 56 0187-1 (560187) - leden 2011

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 1: Základní metody zkoušení sladu

350 Kč vč. DPH
89721

ČSN 56 0187-2 (560187) - prosinec 2011

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 2: Ostatní metody zkoušení sladu

230 Kč vč. DPH
89720

ČSN 56 0187-3 (560187) - prosinec 2011

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 3: Zkoušení sladových výtažků

190 Kč vč. DPH
92035

ČSN 56 0187-4 (560187) - prosinec 2012

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 4: Stanovení diastatické mohutnosti sladových výtažků metodou SFA

125 Kč vč. DPH
32092

ČSN 56 0512-1 (560512) - březen 1993

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč vč. DPH
17396

ČSN 56 0512-10 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 10: Stanovení obsahu mokrého lepku

125 Kč vč. DPH
17397

ČSN 56 0512-11 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 11: Stanovení bobtnavosti lepku

65 Kč vč. DPH
17399

ČSN 56 0512-13 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 13: Stanovení maltózy

125 Kč vč. DPH
17400

ČSN 56 0512-14 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 14: Stanovení diastatické mohutnosti

125 Kč vč. DPH
17401

ČSN 56 0512-15 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 15: Stanovení cukru podle Schoorla

125 Kč vč. DPH
17402

ČSN 56 0512-16 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 16: Stanovení škrobu podle Ewerse

125 Kč vč. DPH
17403

ČSN 56 0512-17 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 17: Stanovení poškozeného škrobu

125 Kč vč. DPH
17405

ČSN 56 0512-19 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 19: Stanovení popela nerozpustného v kyselině

65 Kč vč. DPH
32093

ČSN 56 0512-3 (560512) - březen 1993

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 3: Senzorické zkoušení

65 Kč vč. DPH
17393

ČSN 56 0512-4 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 4: Stanovení škůdců

65 Kč vč. DPH
17394

ČSN 56 0512-5 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 5: Stanovení zrnitosti

65 Kč vč. DPH
17395

ČSN 56 0512-6 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 6: Stanovení očkovitosti

65 Kč vč. DPH
32096

ČSN 56 0512-9 (560512) - březen 1993

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 9: Stanovení titrovatelných kyselin

125 Kč vč. DPH
17382

ČSN 56 0520-1 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč vč. DPH
17383

ČSN 56 0520-2 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 2: Odběr vzorků

190 Kč vč. DPH
17384

ČSN 56 0520-3 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 3: Senzorické zkoušení

65 Kč vč. DPH
17385

ČSN 56 0520-4 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 4: Stanovení škůdců

65 Kč vč. DPH
17386

ČSN 56 0520-5 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 5: Stanovení příměsí, nečistot a zrnitosti

65 Kč vč. DPH
17387

ČSN 56 0520-6 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 6: Stanovení vody

65 Kč vč. DPH
90536

ČSN EN ISO 11746 (560530) - červenec 2012

Rýže - Stanovení biometrických charakteristik zrn

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč vč. DPH
98378

ČSN EN 16618 (560601) - prosinec 2015

Analýza potravin - Stanovení akrylamidu v potravinách kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-ESI-MS-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
89824

ČSN EN 15850 (560676) - leden 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení zearalenonu v dětské výživě na bázi kukuřice, ječné mouce, kukuřičné mouce, polentě, pšeničné mouce a výživě na bázi obilovin pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

230 Kč vč. DPH
86467

ČSN EN 15851 (560677) - září 2010

Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 v potravinách pro kojence a malé děti vyrobených z obilovin - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
89840

ČSN EN 15891 (560679) - leden 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v obilovinách, výrobcích z obilovin a výživě na bázi obilovin pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a UV detekcí

230 Kč vč. DPH
84092

ČSN 56 6610 (566610) - září 2009 aktuální vydání

Slad

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.10t


190 Kč vč. DPH
89897

ČSN 56 6636 (566636) - únor 2012

Postup výroby sladu používaný při výběru odrůd jarního ječmene doporučených pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“

125 Kč vč. DPH
89896

ČSN 56 6637 (566637) - únor 2012

Objektivní stanovení porostlosti ječmene metodami založenými na aktivitě alfa-amylasy

190 Kč vč. DPH
21422

ČSN 56 9145 (569145) - duben 1997

Zmrazená celá kukuřičná zrna

125 Kč vč. DPH
97297

ČSN P CEN/TS 16731 (569908) - srpen 2015

Potraviny - Stanovení sloučenin arsenu tvořících hydridy v rýži metodou atomové absorpční spektrometrie (Hydrid-AAS), po extrakci kyselinou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
32018

ČSN 99 4178 (994178) - březen 1990

Obilní zkoušeče. Sekundární etalony 1., 2. řádu a provozní měřidla. Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.03t


222 Kč vč. DPH
32019

ČSN 99 4179 (994179) - březen 1990

Obilní zkoušeče. Sekundární etalony 1., 2. řádu a provozní měřidla. Metody zkoušení pro úřední ověřování sekundárních etalonů a kalibraci provozních měřidel

190 Kč vč. DPH