ČSN 56 0130-1 (560130)

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 56 0130-1 Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato první část normy obsahuje všeobecná ustanovení, která se vztahují na všechny další části ČSN 56 0130. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Rozsah použití, kapitolu 3 - Chemikálie a činidla, kapitolu 4 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 5 - Pracovní postup, kapitolu 6 - Vyjadřování výsledků a kapitolu 7 - Protokol o zkoušce. Hlavní obecné požadavky na zkoušky - jak patrno z přehledu kapitol - jsou (podrobně) popsány. Norma tedy stanovuje zásady pro postupy při provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0130-1 byla vydána v září 1995. Nahradila kapitolu I, čl. 1 až 5, ČSN 56 0130 z 16.7.1970.

Označení ČSN 56 0130-1 (560130)
Katalogové číslo 18273
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963182735
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0130 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků

ČSN 56 0130-2 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 2: Vzorkování

ČSN 56 0130-3 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 3: Stanovení vody

ČSN 56 0130-4 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

ČSN 56 0130-5 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 5: Stanovení cukrů

ČSN 56 0130-6 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 6: Stanovení tuku

ČSN 56 0130-7 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 7: Stanovení titrovatelných kyselin

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560130-1
  • ČSN 56 01 30-1
foo