ČSN 56 0130 (560130)

Metody zkoušení cukrářských výrobků

Objednat


Cena: 382 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví postup při odebírání vzorků, při smyslovém a fyzikálně-chemickém zkoušení cukrářských výrobků. Poměrně rozsáhlá norma má tyto kapitola: I - Všeobecně, II - Braní vzorků, III - Smyslové zkoušky, IV - Fyzikálně chemické zkoušky, a Dodatek. Norma se vztahuje k zjišťování některých kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN 56 0130 byla schválena 16.7.1970 a nabyla účinnosti od 1.4.1971. Nahradila ČSN 56 0130 z 11.7.1962.
"Změnou 1)-8/1995", vydanou v září 1995, se s účinností od 1.10.1995 ruší články 1 - 41, které jsou nahrazeny částí 1 - 7 ČSN 56 0130.

Označení ČSN 56 0130 (560130)
Katalogové číslo 4421
Cena 350 Kč350
Datum schválení 16. 7. 1970
Datum účinnosti 1. 4. 1971
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A5
EAN kód 8590963044217
Změny a opravy Z1 8.95t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 01 30
  • ČSN 560130
  • ČSN 56 01 30 : 1970
  • ČSN 560130:1970
  • ČSN 56 0130:1970
foo