Třída 5601 - Metody zkoušení a společná ustanovení

Zobrazit obsah třídy 56 - Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P CEN ISO/TS 17728 (560100) - září 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Techniky odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení potravin a krmiv

340 Kč

ČSN EN ISO 13307 (560101) - listopad 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Prvovýroba - Techniky odběru vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 6887-1 (560102) - únor 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

340 Kč

ČSN EN ISO 6887-2 (560102) - červen 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků

230 Kč

ČSN EN ISO 6887-3 (560102) - červenec 2019 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a produktů rybolovu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.21t

355 Kč

ČSN EN ISO 6887-4 (560102) - srpen 2019 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifické pokyny pro různé výrobky

230 Kč

ČSN EN ISO 6887-5 (560102) - prosinec 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 5: Specifická pravidla pro vzorky mléka a mléčných výrobků

230 Kč

ČSN EN ISO 6887-6 (560102) - listopad 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě

230 Kč

ČSN EN ISO 7218 (560103) - březen 2008

Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.14t

1 120 Kč

ČSN EN ISO 17468 (560104) - únor 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Technické požadavky a návod pro zavedení nebo revizi normalizované referenční metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

190 Kč

ČSN EN ISO 17468 (560104) - květen 2024 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Technické požadavky a návod pro zavedení nebo revizi normalizované referenční metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 11289 (560104) - listopad 1995

Tepelně opracované poživatiny v hermeticky uzavřených obalech. Stanovení pH

125 Kč

ČSN EN ISO 17604 (560105) - duben 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření

230 Kč

ČSN EN 14332 (560106) - leden 2005

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu v mořských produktech pomocí atomové absorpční spektrometrie v grafitové pícce (GFAAS) po mikrovlnném rozkladu

230 Kč

ČSN ISO 7251 (560107) - listopad 2006 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.24t

295 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17919 (560108) - červen 2014

Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz botulotoxinu typu A, B, E a F produkovaného bakteriemi rodu Clostridium

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18744 (560109) - říjen 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Průkaz a stanovení počtu Cryptosporidium a Giardia v čerstvé zelené listové zelenině a plodech bobulovin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10273 (560110) - únor 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu patogenních Yersinia enterocolitica

440 Kč

ČSN EN ISO 19020 (560111) - březen 2018

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro imunoenzymatickou detekci stafylokokových enterotoxinů v potravinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17062 (560112) - březen 2020 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů v rostlinných olejích metodou LC-MS/MS (QuOil)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19343 (560113) - prosinec 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Detekce a kvantifikace histaminu v rybách a produktech rybolovu - HPLC metoda

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17061 (560114) - březen 2020 aktuální vydání

Potraviny - Směrnice pro kalibraci a kvantitativní stanovení reziduí pesticidů a organických kontaminantů chromatografickými metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 56 0115 (560115) - prosinec 1970

Metody zkoušení těstovin

230 Kč

ČSN 56 0116 (560116) - duben 1974

Metody zkoušení pekařských výrobků

440 Kč

ČSN 56 0116-1 (560116) - červenec 1995 aktuální vydání

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 56 0116-2 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 2: Vzorkování pekařských výrobků

125 Kč

ČSN 56 0116-3 (560116) - červenec 1995 aktuální vydání

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 3: Stanovení obsahu vody

125 Kč

ČSN 56 0116-4 (560116) - březen 1993

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

125 Kč

ČSN 56 0116-5 (560116) - březen 1994

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 5: Stanovení chloridu sodného

65 Kč

ČSN 56 0116-6 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 6: Stanovení obsahu tuku

190 Kč

ČSN 56 0116-7 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 7: Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla

125 Kč

ČSN 56 0116-9 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 9: Stanovení obsahu bílkovin

125 Kč

ČSN ISO 15214 (560117) - leden 2000

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu mezofilních bakterií mléčného kvašení - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

190 Kč

ČSN EN ISO 16654 (560118) - únor 2002

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.17t, A2 9.23t

480 Kč

ČSN ISO 17410 (560119) - leden 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 23036-1 (560120) - listopad 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Metody průkazu larev L3 čeledi Anisakidae v rybách a produktech rybolovu - Část 1: Metoda UV po stlačení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23036-2 (560120) - listopad 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Metody průkazu larev L3 čeledi Anisakidae v rybách a produktech rybolovu - Část 2: Metoda umělého trávení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13136 (560121) - prosinec 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Metoda průkazu původců onemocnění z potravin založená na polymerázové řetězové reakci (PCR) v reálném čase - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC) a stanovení sérotypů O157, O111, O26, O103 a O145

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18743 (560122) - duben 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.24t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18867 (560123) - duben 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz patogenních sérotypů Yersinia enterocolitica a průkaz Yersinia pseudotuberculosis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17264 (560124) - březen 2020

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení hliníku pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17265 (560125) - březen 2020

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení hliníku optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10272-1 (560126) - prosinec 2019 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.23t

690 Kč

ČSN EN ISO 10272-2 (560126) - leden 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání kolonií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.23t

680 Kč

ČSN EN ISO 13720 (560127) - leden 2011

Maso a masné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bakterií Pseudomonas spp.

190 Kč

ČSN ISO 13722 (560129) - srpen 2022 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Stanovení počtu bakterií rodu Brochotrix - Technika počítání kolonií

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 56 0130 (560130) - červenec 1970

Metody zkoušení cukrářských výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.95t

382 Kč

ČSN 56 0130-1 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 56 0130-2 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 2: Vzorkování

190 Kč

ČSN 56 0130-3 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 3: Stanovení vody

125 Kč

ČSN 56 0130-4 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

125 Kč

ČSN 56 0130-5 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 5: Stanovení cukrů

125 Kč

ČSN 56 0130-6 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 6: Stanovení tuku

125 Kč

ČSN 56 0130-7 (560130) - září 1995

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 7: Stanovení titrovatelných kyselin

65 Kč

ČSN EN 16858 (560131) - prosinec 2017

Potraviny - Stanovení melaminu a kyseliny kyanurové v potravinách metodou kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14569 (560132) - duben 2005

Potraviny - Mikrobiologická metoda skríningu ozáření potravin založená na paralelně provedených testech LAL a GNB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14537 (560133) - květen 2005

Potraviny - Stanovení neohesperidinu-dihydrochalkonu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

230 Kč

ČSN EN ISO 21567 (560134) - červenec 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Shigella

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.11t

360 Kč

ČSN EN ISO 18465 (560135) - srpen 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Kvantitativní stanovení emetického toxinu (cereulid) pomocí LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16923 (560136) - květen 2023 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin pro kojence a malé děti metodou HPLC-MS/MS po SPE přečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16924 (560137) - listopad 2018

Potraviny - Stanovení zearalenonu v jedlých rostlinných olejích metodou LC-FLD nebo LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17329-1 (560138) - prosinec 2021 aktuální vydání

Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 1: Validace v jedné laboratoři

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17329-2 (560138) - říjen 2019

Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 2: Společná studie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17280 (560139) - duben 2020

Potraviny - Stanovení zearalenonu a trichothecenů včetně deoxynivalenolu (DON) a jeho acetylovaných derivátů (3-acetyl-DON a 15-acetyl-DON), nivalenolu (NIV) a T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin metodou LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 56 0140 (560140) - červenec 1970

Metody zkoušení zmrzlin

340 Kč

ČSN EN ISO 20976-1 (560141) - říjen 2019

Mikrobiologie potravinového řetězce - Požadavky a směrnice k provádění expozičních testů potravin a krmiv - Část 1: Expoziční testy pro studium růstového potenciálu, doby lag fáze a maximální rychlosti růstu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20976-2 (560141) - květen 2023

Mikrobiologie potravinového řetězce - Požadavky a směrnice k provádění expozičních testů potravin a krmiv - Část 2: Expoziční testy pro studium inaktivačního potenciálu a kinetických parametrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17266 (560142) - květen 2020

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení organortuti v mořských produktech elementární analýzou rtuti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17251 (560143) - červenec 2020

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vepřovém mase a výrobcích z něho metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17252 (560144) - červenec 2020

Potraviny - Stanovení fomopsinu A v semenech lupiny a výrobcích z nich metodou LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 56 0145 (560145) - květen 1988

Vzorkování cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva

190 Kč

ČSN 56 0146 (560146) - říjen 1964

Metody zkoušení výrobků cukrovinkářského průmyslu a trvanlivého pečiva. Všeobecné metody zkoušení

945 Kč

ČSN 56 0146-1 (560146) - září 1988

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 56 0146-3 (560146) - leden 1984

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení vlhkosti

190 Kč

ČSN 56 0146-4 (560146) - květen 1984

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu tuku

65 Kč

ČSN 56 0146-5 (560146) - září 1985

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu sacharidů

340 Kč

ČSN 56 0146-6 (560146) - duben 1986

Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu popela

65 Kč

ČSN EN 17250 (560147) - červenec 2020

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v koření, lékořici a produktech z lékořice, kakau a produktech z kakaa metodou HPLC-FLD s předčištěním na IAC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17424 (560148) - květen 2021

Potraviny - Stanovení aflatoxinů v koření s výjimkou papriky předčištěním na IAC a metodou HPLC-FLD s postkolonovou derivatizací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17425 (560149) - říjen 2021

Potraviny - Stanovení námelových alkaloidů v obilovinách a výrobcích z obilovin předčištěním pomocí disperzní SPE a metodou LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 56 0160 (560160) - říjen 1971

Metody zkoušení cukrovarských výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.81, Zb 3.87, Zc 8.88, Z4 8.94, Z5 10.95t, Z6 3.06t

414 Kč

ČSN 56 0160-1 (560160) - květen 1993

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 1: Vzorkování

65 Kč

ČSN 56 0160-10 (560160) - listopad 1988

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení ferropříměsí

65 Kč

ČSN 56 0160-11 (560160) - září 1994

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 11: Stanovení oxidu siřičitého

65 Kč

ČSN 56 0160-16 (560160) - listopad 1995

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 16: Stanovení nerozpustných látek

125 Kč

ČSN 56 0160-17 (560160) - březen 2006

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 17: Stanovení obsahu sušiny (A. Metoda sušení za sníženého tlaku, B. Refraktometrická metoda)

230 Kč

ČSN 56 0160-18 (560160) - březen 2006

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 18: Stanovení glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem)

125 Kč

ČSN 56 0160-3 (560160) - leden 2001 aktuální vydání

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení ztráty hmotnosti sušením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.06t

157 Kč

ČSN 56 0160-4 (560160) - březen 1985

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení pH potenciometricky

65 Kč

ČSN 56 0160-5 (560160) - březen 2001 aktuální vydání

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení sacharózy polarizací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.06t

190 Kč

ČSN 56 0160-6 (560160) - září 1994

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 6: Stanovení popela

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.06t

157 Kč

ČSN 56 0160-7 (560160) - listopad 2000 aktuální vydání

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení obsahu redukujících látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.06t

355 Kč

ČSN 56 0160-8 (560160) - listopad 1986

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení barvy

125 Kč

ČSN 56 0160-9 (560160) - březen 1988

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení granulometrického složení

125 Kč

ČSN 56 0161-2 (560161) - leden 2001 aktuální vydání

Metody zkoušení tekutých cukrů - Stanovení sušiny refraktometricky

190 Kč

ČSN 56 0161-4 (560161) - říjen 1996

Metody zkoušení tekutých cukrů. Část 4: Stanovení popela konduktometricky

65 Kč

ČSN EN ISO 3593 (560175) - srpen 1995

Škrob. Stanovení popela (ISO 3593:1981)

125 Kč

ČSN 56 0176 (560176) - říjen 1964

Metody zkoušení škrobu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 11.68t, Zb 10.77, Zc 2.78, Zd 5.79, Ze 4.80, Zf 7.83, Zg 7.84

262 Kč

ČSN 56 0176-1 (560176) - srpen 1976

Metody zkoušení škrobu. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 56 0176-10 (560176) - červenec 1983

Metody zkoušení škrobu. Stanovení tuku

65 Kč

ČSN 56 0176-11 (560176) - říjen 1984

Metody zkoušení škrobu. Stanovení titrovatelných kyselin ve vodním výluhu

65 Kč

ČSN 56 0176-5 (560176) - srpen 1978

Metody zkoušení škrobu. Stanovení stipů

125 Kč

ČSN 56 0177 (560177) - září 1966

Metody zkoušení výrobků ze škrobu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 11.69t, Zc 11.71, Zb 1.72t, Zd 4.72, Ze 2.84, Z6 3.92, Z7 8.94, Z8 7.95

545 Kč

ČSN 56 0177-1 (560177) - září 1983

Metody zkoušení výrobků ze škrobu. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN EN ISO 5377 (560178) - srpen 1995

Produkty hydrolýzy škrobu. Stanovení redukujících látek a dextrózového ekvivalentu. Konstantní titrační metoda Lane-Eynona (ISO 5377:1981)

230 Kč

ČSN ISO 1743 (560180) - září 1994

Glukózový sirup. Stanovení obsahu sušiny refraktometricky

230 Kč

ČSN 56 0185 (560185) - prosinec 1981

Vzorkování piva

190 Kč

ČSN 56 0186-10 (560186) - prosinec 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 10: Stanovení hořkosti

125 Kč

ČSN 56 0186-11 (560186) - listopad 1981

Metody zkoušení piva. Stanovení cukrů

32 Kč

ČSN 56 0186-12 (560186) - leden 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 12: Stanovení celkového dusíku

125 Kč

ČSN 56 0186-14 (560186) - duben 1988

Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu

65 Kč

ČSN 56 0186-15 (560186) - prosinec 2012 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 15: Stanovení biacetylu a ostatních vicinálních diketonů

230 Kč

ČSN 56 0186-2 (560186) - prosinec 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 2: Senzorické zkoušení

125 Kč

ČSN 56 0186-4 (560186) - prosinec 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 4: Stanovení zákalu

125 Kč

ČSN 56 0186-5 (560186) - leden 1985

Metody zkoušení piva. Stanovení alkoholu

340 Kč

ČSN 56 0186-6 (560186) - leden 1985

Metody zkoušení piva. Stanovení skutečného extraktu a výpočet konvenčního extraktu původní mladiny

340 Kč

ČSN 56 0186-7 (560186) - prosinec 1986

Metody zkoušení piva. Stanovení pH

65 Kč

ČSN 56 0186-8 (560186) - prosinec 2012 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 8: Stanovení barvy piva

230 Kč

ČSN 56 0186-9 (560186) - duben 2014 aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 9: Stanovení stupně dosažitelného prokvašení

190 Kč

ČSN 56 0187-1 (560187) - leden 2011

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 1: Základní metody zkoušení sladu

350 Kč

ČSN 56 0187-2 (560187) - prosinec 2011

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 2: Ostatní metody zkoušení sladu

230 Kč

ČSN 56 0187-3 (560187) - prosinec 2011

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 3: Zkoušení sladových výtažků

190 Kč

ČSN 56 0187-4 (560187) - prosinec 2012

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 4: Stanovení diastatické mohutnosti sladových výtažků metodou SFA

125 Kč

ČSN 56 0188 (560188) - červenec 1975

Metody zkoušení droždí

230 Kč

ČSN 56 0198 (560198) - červenec 1965

Metody zkoušení vonných a chuťových látek

350 Kč
foo