ČSN 56 0116-5 (560116)

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 5: Stanovení chloridu sodného

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato pátá část normy určuje metodu stanovení obsahu chloridu sodného pro všechny druhy pekařských a extrudovaných výrobků. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět a rozsah použití normy, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - chemikálie, kapitolu 5 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 6 - Odběr vzorků, kapitolu 7 - Postup zkoušky, kapitolu 8 - Vyjádření výsledků a kapitolu 9 - Vzájemná shoda výsledků. Za pozornost stojí na konci normy uvedené toto: UPOZORNĚNÍ: Při práci s dusičnanem stříbrným, který patří mezi ostatní jedy, je třeba dodržovat všechna z toho vyplývající bezpečnostní opatření. Podstata metody a postup při provádění normalizované zkoušky je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0116-5 byla vydána v březnu 1994. Nahradila čl. 35 a 36 ČSN 56 0116 z 8.4.1974.

Označení ČSN 56 0116-5 (560116)
Katalogové číslo 15431
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963154312
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0116 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků

ČSN 56 0116-1 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 56 0116-2 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 2: Vzorkování pekařských výrobků

ČSN 56 0116-3 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 3: Stanovení obsahu vody

ČSN 56 0116-4 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

ČSN 56 0116-6 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 6: Stanovení obsahu tuku

ČSN 56 0116-7 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 7: Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla

ČSN 56 0116-9 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 9: Stanovení obsahu bílkovin

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560116-5
  • ČSN 56 01 16-5
foo