ČSN 56 0116-3 (560116) Aktuální vydání

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 3: Stanovení obsahu vody

ČSN 56 0116-3 Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 3: Stanovení obsahu vody
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN 56 0116 sestává z následujících částí se společným názvem Metody zkoušení pekařských výrobků: Část 1: Všeobecná ustanovení. Část 2: Vzorkování pekařských výrobků. Část 3 Stanovení obsahu vody. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině. Část 5: Stanovení chloridu sodného. Část 6: Stanovení obsahu tuku. Část 7: Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla. Část 8: Stanovení sorbitolu. Část 9: Stanovení obsahu bílkovin. Část 10: Stanovení titrovatelných kyselin. Tato třetí část normy určuje metodu stanovení obsahu vody v pekařských výrobcích. Metoda A - Stanovení obsahu vody při 130 °C, metoda B - Stanovení obsahu vody při 105 °C. Všeobecná ustanovení platná pro tuto část normy jsou obsažena v ČSN 56 0116-1. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 56 0116-3 byla vydána v červenci 1995. Nahradila část 3 ČSN 56 0116 ze 7.2.1990.

Označení ČSN 56 0116-3 (560116)
Katalogové číslo 17699
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 7. 1995
Datum účinnosti 1. 8. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963176994
Změny a opravy opr. 9.95
Tato norma nahradila ČSN 56 0116-3 (560116) z prosince 1990
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0116 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků

ČSN 56 0116-1 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 56 0116-2 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 2: Vzorkování pekařských výrobků

ČSN 56 0116-4 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

ČSN 56 0116-5 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 5: Stanovení chloridu sodného

ČSN 56 0116-6 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 6: Stanovení obsahu tuku

ČSN 56 0116-7 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 7: Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla

ČSN 56 0116-9 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 9: Stanovení obsahu bílkovin

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560116-3
  • ČSN 56 01 16-3