ČSN 56 0116-4 (560116)

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato čtvrtá část normy určuje metodu stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině (tzv. písku) pro všechny druhy pekařských výrobků. Obsahuje tyto metody: A - Stanovení popela a B - Stanovení popela nerozpustného v kyselině. K metodě A norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Oblast použití, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 6 - Odběr vzorků, kapitolu 7 - Postup zkoušky, kapitolu 8 - Vyjádření výsledků a kapitolu 9 - Protokol o zkoušce. K metodě B norma obsahuje tyto další kapitoly: kapitolu 10 - Oblast použití, kapitolu 11 - Termíny a definice, kapitolu 12 - Podstata zkoušky, kapitolu 13 - Chemikálie, kapitolu 14 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 15 - Odběr vzorků, kapitolu 16 - Postup zkoušky, kapitolu 17 - Vyjádření výsledků a kapitolu 18 - Protokol o zkoušce. Podstata metod a postup při provádění normalizovaných zkoušek v obou metodách je popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0116-4 byla vydána v březnu 1993.

Označení ČSN 56 0116-4 (560116)
Katalogové číslo 32091
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1993
Datum účinnosti 1. 4. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963320915
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0116 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků

ČSN 56 0116-1 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 56 0116-2 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 2: Vzorkování pekařských výrobků

ČSN 56 0116-3 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 3: Stanovení obsahu vody

ČSN 56 0116-5 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 5: Stanovení chloridu sodného

ČSN 56 0116-6 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 6: Stanovení obsahu tuku

ČSN 56 0116-7 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 7: Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla

ČSN 56 0116-9 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 9: Stanovení obsahu bílkovin

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560116-4
  • ČSN 56 01 16-4