ČSN 56 0130-2 (560130)

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 2: Vzorkování

ČSN 56 0130-2 Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 2: Vzorkování
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato druhá část normy platí pro vzorkování všech druhů cukrářských výrobků včetně polotovarů. Stanoví způsob získání vzorků, způsob úpravy a přípravy vzorků ke zkoušení senzorickému, fyzikálnímu a chemickému. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah použití, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Všeobecně, kapitolu 4 - Vzorkovací postup a kapitolu 5 - Úprava a příprava vzorků ke zkoušení. Hlavní obecné požadavky na odběr vzorků - jak patrno z přehledu kapitol - jsou (podrobně) popsány. Norma tedy stanovuje zásady pro odběr vzorků k provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0130-2 byla vydána v září 1995. Nahradila kapitolu II, čl. 6 až 25 ČSN 56 0130 z 16.7.1970.

Označení ČSN 56 0130-2 (560130)
Katalogové číslo 18274
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963182742
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0130 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků

ČSN 56 0130-1 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 56 0130-3 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 3: Stanovení vody

ČSN 56 0130-4 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

ČSN 56 0130-5 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 5: Stanovení cukrů

ČSN 56 0130-6 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 6: Stanovení tuku

ČSN 56 0130-7 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 7: Stanovení titrovatelných kyselin

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560130-2
  • ČSN 56 01 30-2
foo