ČSN 56 0130-6 (560130)

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 6: Stanovení tuku

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato šestá část normy určuje metody stanovení tuku v cukrářských výrobcích. Obsahuje: - metodu A. Stanovení tuku extrakcí po hydrolýze a - metodu B. Stanovení tuku přímou extrakcí. Všeobecná ustanovení jsou uvedena v ČSN 56 0130-1. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět, dále k metodě A norma uvádí kapitolu 2 - Rozsah použití, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 - Chemikálie, kapitolu 6 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 7 - Vzorkování, kapitolu 8 - Pracovní postup, kapitolu 9 - Vyjádření výsledků. konečně k metodě B norma uvádí kapitolu 10 - Rozsah použití, kapitolu 11 - Definice, kapitolu 12 - Podstata metody, kapitolu 13 - Chemikálie, kapitolu 14 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 15 - Vzorkování , kapitolu 16 - Pracovní postup a kapitolu 17 - Vyjádření výsledku. Podstata obou metod a postup při provádění normalizovaných zkoušek v obou metodách je popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0130-6 byla vydána v září 1995. Nahradila čl. 37 ČSN 56 0130 z 16.7.1970. Současně se ruší platnost čl. 38, 39 a 40 ČSN 56 0130 z 16.7.1970.

Označení ČSN 56 0130-6 (560130)
Katalogové číslo 18278
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963182780
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0130 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků

ČSN 56 0130-1 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 56 0130-2 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 2: Vzorkování

ČSN 56 0130-3 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 3: Stanovení vody

ČSN 56 0130-4 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

ČSN 56 0130-5 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 5: Stanovení cukrů

ČSN 56 0130-7 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 7: Stanovení titrovatelných kyselin

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560130-6
  • ČSN 56 01 30-6
foo