ČSN 56 0130-4 (560130)

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato čtvrtá část normy určuje metody stanovení popela a jeho podílu, nerozpustného v kyselině (tzv. písku), v cukrářských výrobcích. Obsahuje: - metodu A. Stanovení popela a - metodu B. Stanovení popela nerozpustného v kyselině. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět, dále k metodě A norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 2 - Rozsah použití, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 6 - Vzorkování, kapitolu 7 - Pracovní postup a kapitolu 8 - Vyjádření výsledků. Konečně k metodě B norma obsahuje tyto další kapitoly: kapitolu 9 - Rozsah použití, kapitolu 10 - Definice, kapitolu 11 - Podstata metody, kapitolu 12 - Chemikálie, kapitolu 13 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 14 - Vzorkování, kapitolu 15 - Pracovní postup a kapitolu 16 - Vyjádření výsledku. Podstata obou metod a postup při provádění normalizovaných zkoušek v obou metodách je popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/ nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0130-4 byla vydána v září 1995. Nahradila čl. 32 a 33 ČSN 56 0130 z 16.7.1970.

Označení ČSN 56 0130-4 (560130)
Katalogové číslo 18276
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963182766
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0130 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků

ČSN 56 0130-1 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 56 0130-2 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 2: Vzorkování

ČSN 56 0130-3 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 3: Stanovení vody

ČSN 56 0130-5 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 5: Stanovení cukrů

ČSN 56 0130-6 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 6: Stanovení tuku

ČSN 56 0130-7 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 7: Stanovení titrovatelných kyselin

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560130-4
  • ČSN 56 01 30-4
foo