ČSN 56 0130-7 (560130)

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 7: Stanovení titrovatelných kyselin

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato sedmá část normy určuje metodu stanovení titrovatelných kyselin v cukrářských náplních. Všeobecná ustanovení jsou uvedena v ČSN 56 0130-1. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět, kapitolu 2 - Rozsah použití, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 - Chemikálie, kapitolu 6 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 7 - Vzorkování, kapitolu 8 - Pracovní postup a kapitolu 9 - Vyjádření výsledku. Podstata metody a postup při provádění normalizované zkoušky je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0130-7 byla vydána v září 1995. Nahradila čl. 41 ČSN 56 0130 z 16.7.1970.

Označení ČSN 56 0130-7 (560130)
Katalogové číslo 18279
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963182797
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0130 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků

ČSN 56 0130-1 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 56 0130-2 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 2: Vzorkování

ČSN 56 0130-3 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 3: Stanovení vody

ČSN 56 0130-4 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

ČSN 56 0130-5 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 5: Stanovení cukrů

ČSN 56 0130-6 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 6: Stanovení tuku

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560130-7
  • ČSN 56 01 30-7
foo