ČSN 56 0130-3 (560130)

Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 3: Stanovení vody

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato třetí část normy určuje metody stanovení vody v cukrářských výrobcích. Obsahuje: - metodu A: Stanovení vody při 105 °C, - metodu B: Stanovení vody při 105 °C s nasávací hmotou, - metodu C: Stanovení vody při teplotě 130 °C. Všeobecná ustanovení jsou uvedena v ČSN 56 0130-1. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět, kapitolu 2 - Definice. V metodě A norma uvádí kapitolu 3 - Rozsah použití, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 6 - Vzorkování, kapitolu 7 - Pracovní postup a kapitolu 8 - Vyjádření výsledku. V metodě B norma uvádí kapitolu 9 - Rozsah použití, kapitolu 10 - Podstata metody, kapitolu 11 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 12 - Vzorkování, kapitolu 13 - Pracovní postup, kapitolu 14 - Vyjádření výsledků. V metodě C kapitolu 15 - Rozsah použití, kapitolu 16 - Podstata metody, kapitolu 17 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 18 - Vzorkování, kapitolu 19 - Pracovní postup a kapitolu 20 - Vyjádření výsledků. Podstata všech tří metod a postup při provádění normalizovaných zkoušek je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0130-3 byla vydána v září 1995. Nahradila čl. 28, 29 a 30 ČSN 56 0130 z 16.7.1970. Současně ruší čl. 31 téže normy.

Označení ČSN 56 0130-3 (560130)
Katalogové číslo 18275
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963182759
Změny a opravy opr. 1.96
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0130 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků

ČSN 56 0130-1 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 56 0130-2 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 2: Vzorkování

ČSN 56 0130-4 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

ČSN 56 0130-5 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 5: Stanovení cukrů

ČSN 56 0130-6 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 6: Stanovení tuku

ČSN 56 0130-7 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 7: Stanovení titrovatelných kyselin

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560130-3
  • ČSN 56 01 30-3
foo