ČSN 56 0160-5 (560160) Aktuální vydání

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení sacharózy polarizací

ČSN 56 0160-5 Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení sacharózy polarizací
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma určuje metodu pro stanovení obsahu sacharózy polarimetricky a je vhodná pro cukr bílý, polobílý a surový. Obsach sacharózy se vyjadřuje jako polarizace ve °Z.

Označení ČSN 56 0160-5 (560160)
Katalogové číslo 61380
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 2001
Datum účinnosti 1. 4. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963613802
Změny a opravy Z1 3.06t
Tato norma nahradila ČSN 56 0160-5 (560160) z června 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0160 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků

ČSN 56 0160-1 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 1: Vzorkování

ČSN 56 0160-10 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení ferropříměsí

ČSN 56 0160-11 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 11: Stanovení oxidu siřičitého

ČSN 56 0160-16 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 16: Stanovení nerozpustných látek

ČSN 56 0160-17 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 17: Stanovení obsahu sušiny (A. Metoda sušení za sníženého tlaku, B. Refraktometrická metoda)

ČSN 56 0160-18 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 18: Stanovení glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem)

ČSN 56 0160-3 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení ztráty hmotnosti sušením

ČSN 56 0160-4 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení pH potenciometricky

ČSN 56 0160-6 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 6: Stanovení popela

ČSN 56 0160-7 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení obsahu redukujících látek

ČSN 56 0160-8 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení barvy

ČSN 56 0160-9 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení granulometrického složení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560160-5
  • ČSN 56 01 60-5
foo