ČSN 56 0160-6 (560160)

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 6: Stanovení popela

Objednat


Cena: 157 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato šestá část normy platí pro stanovení popela v bílém a surovém cukru a určuje tyto metody: A - Konduktometrická metoda a B - Gravimetrická metoda. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Předmět normy, dále k metodě A kapitolu 1 - Podstata zkoušky, kapitolu 2 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 3 - Chemikálie a činidla, kapitolu 4 - Odběr vzorků, kapitolu 5 - Příprava ke zkoušce, kapitolu 6 - Postup zkoušky, kapitolu 7 - Vyjádření výsledků. Konečně k metodě B kapitolu 8 - Podstata metody, kapitolu 9 - Přístroje a materiály, kapitolu 10 - Chemikálie a činidla, kapitolu 11 - Odběr vzorků, kapitolu 12 - Postup zkoušky, kapitolu 13 - Zpracování výsledků a kapitolu 14 - Protokol o zkoušce. Podstata obou metod a postup při provádění normalizovaných zkoušek v obou metodách je popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0160-6 byla vydána v září 1994. Nahradila ČSN 56 0160 - Metody zkoušení cukrovarských výrobků, Část 6: Stanovení popela z 10.11.1986.

Označení ČSN 56 0160-6 (560160)
Katalogové číslo 16908
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963169088
Změny a opravy Z1 3.06t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0160 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků

ČSN 56 0160-1 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 1: Vzorkování

ČSN 56 0160-10 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení ferropříměsí

ČSN 56 0160-11 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 11: Stanovení oxidu siřičitého

ČSN 56 0160-16 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 16: Stanovení nerozpustných látek

ČSN 56 0160-17 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 17: Stanovení obsahu sušiny (A. Metoda sušení za sníženého tlaku, B. Refraktometrická metoda)

ČSN 56 0160-18 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 18: Stanovení glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem)

ČSN 56 0160-3 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení ztráty hmotnosti sušením

ČSN 56 0160-4 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení pH potenciometricky

ČSN 56 0160-5 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení sacharózy polarizací

ČSN 56 0160-7 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení obsahu redukujících látek

ČSN 56 0160-8 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení barvy

ČSN 56 0160-9 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení granulometrického složení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560160-6
  • ČSN 56 01 60-6
foo