ČSN 56 0176-5 (560176)

Metody zkoušení škrobu. Stanovení stipů

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato pátá část normy platí pro zkoušení škrobu a určuje zkušební metodu pro stanovení stipů. (Stipy jsou částice viditelné na uhlazeném povrchu škrobu normálním okem a z normální zrakové vzdálenosti, které se od škrobu odlišují tmavou barvou.) Všeobecná ustanovení jsou uvedena v ČSN 56 0176 část 1. Norma obsahuje tyto kapitoly: Oblast použití, Definice, Podstata zkoušky, Zkoušející osoby, Zkušební pomůcky, Podmínky zkoušky, Vzorky, Pracovní postup, Výpočet a vyjádření výsledků, Opakovatelnost a reprodukovatelnost, Zvláštní případy. Podstata metody a postup při provádění normalizované zkoušky je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0176-5 byla schválena 31.8.1978 a nabyla účinnosti od 1.7.1979. Nahradila čl. 14 ČSN 56 0176 z 9.10.1964.

Označení ČSN 56 0176-5 (560176)
Katalogové číslo 4430
Cena 125 Kč125
Datum schválení 31. 8. 1978
Datum účinnosti 1. 7. 1979
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963044309
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0176 (560176)
Metody zkoušení škrobu

ČSN 56 0176-1 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Všeobecná ustanovení

ČSN 56 0176-10 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Stanovení tuku

ČSN 56 0176-11 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Stanovení titrovatelných kyselin ve vodním výluhu

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560176-5
  • ČSN 56 01 76-5
foo