ČSN 56 0176-1 (560176)

Metody zkoušení škrobu. Všeobecná ustanovení

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato první část normy stanoví všeobecné podmínky zkoušení škrobu. Další části normy určují hlavní metody zkoušení škrobu, pro jejichž výsledky jsou stanoveny hodnoty požadavků na výrobky, uvedené v příslušných předmětových normách. Norma obsahuje jen oddíl - Všeobecně. Hlavní obecné požadavky na zkoušky - jak patrno z přehledu kapitol - jsou (podrobně) popsány. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0176-1 byla schválena 25.8.1976 a nabyla účinnosti od 1.1.1978. Nahradila čl. 1 až 6 ČSN 56 0176 z 9.10.1964.

Označení ČSN 56 0176-1 (560176)
Katalogové číslo 4427
Cena 65 Kč65
Datum schválení 25. 8. 1976
Datum účinnosti 1. 1. 1978
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963044279
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0176 (560176)
Metody zkoušení škrobu

ČSN 56 0176-10 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Stanovení tuku

ČSN 56 0176-11 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Stanovení titrovatelných kyselin ve vodním výluhu

ČSN 56 0176-5 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Stanovení stipů

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560176-1
  • ČSN 56 01 76-1