ČSN 56 0176 (560176)

Metody zkoušení škrobu

Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví postup při odebírání vzorků a při zkoušení škrobu, tj. výrobku získaného mechanickou izolací ze škrobnatých surovin jako bramborů, kukuřice, pšeničné mouky, popř. izolací z jiných surovin. Norma obsahuje tyto oddíly: oddíl I - Všeobecně, oddíl II - Odběr vzorků, oddíl III - Organoleptické zkoušky, oddíl IV - Chemické, fyzikálně chemické a fyzikální zkoušky. Podstata metody a postup při provádění normalizované zkoušky je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0176 byla schválena 9.10.1964 a nabyla účinnosti od 1.4.1965.
"Změnou a)-11/1968" se s účinností od 1.2.1969 doplňuje metoda zkoušení povrchové barvy škrobu leukometrem.
"Změnou b)-10/1977" se s účinností od 1.1.1978 ruší čl. 1 - 6. Nyní ČSN 56 0176 část 1 z 25.8.1976. Dále se ruší čl. 10 - 13. Nyní ČSN 56 0176 část 2 z 25.8.1976. Kromě toho se ruší čl. 15 - 16. Nyní ČSN 56 0176 část 3 z 25.8.1976. Konečně se ruší čl. 17. Nyní ČSN 56 0176 část 4 z 25.8.1976.
"Změnou c)-2/1978" se s účinností od 1.5.1978 ruší čl. 7 - 9. Nyní ČSN 56 0174 z 15.4.1977.
"Změnou d)-4-5/1979" se s účinností od 1.7.1979 ruší čl. 32, nyní ČSN 56 0176 část 6 a čl. 14, nyní ČSN 56 0176 část 5 z 31.8.1978.
"Změnou e)-4/1980" se s účinností od 1.8.1980 ruší čl. 22 a 23. Nyní ČSN 56 0176 část 7 z 11.10.1979.
"Změnou f)-7/1983" se s účinností od 1.10.1983 ruší čl. 20. Nyní ČSN 56 0176 část 9 z 19.10.1982.
"Změnou g)-7/1984" se s účinností od 1.9.1984 ruší čl. 24. Nyní ČSN 56 0176 část 10 z 14.7.1983.

Označení ČSN 56 0176 (560176)
Katalogové číslo 4426
Cena 230 Kč230
Datum schválení 9. 10. 1964
Datum účinnosti 1. 4. 1965
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963044262
Změny a opravy Za 11.68t, Zb 10.77, Zc 2.78, Zd 5.79, Ze 4.80, Zf 7.83, Zg 7.84
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 01 76
  • ČSN 560176
  • ČSN 56 01 76 : 1964
  • ČSN 560176:1964
  • ČSN 56 0176:1964