ČSN 56 0176-10 (560176)

Metody zkoušení škrobu. Stanovení tuku

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato desátá část normy určuje zkušební metodu pro stanovení extrahovatelného tuku ve škrobu. Všeobecná ustanovení jsou uvedena v části 1. Norma obsahuje tyto kapitoly: Oblast použití, Definice, Podstata zkoušky, Činidla a pomůcky, Přístroje, Vzorky, Pracovní postup a Výpočet. Podstata metody a postup při provádění normalizované zkoušky je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0176-10 byla schválena 14.7.1983 a nabyla účinnosti od 1.9.1984. Nahradila čl. 24 ČSN 56 0176 z 9.10.1964.

Označení ČSN 56 0176-10 (560176)
Katalogové číslo 29427
Cena 65 Kč65
Datum schválení 14. 7. 1983
Datum účinnosti 1. 9. 1984
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963294278
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0176 (560176)
Metody zkoušení škrobu

ČSN 56 0176-1 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Všeobecná ustanovení

ČSN 56 0176-11 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Stanovení titrovatelných kyselin ve vodním výluhu

ČSN 56 0176-5 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Stanovení stipů

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560176-10
  • ČSN 56 01 76-10
foo