ČSN 56 0176-11 (560176)

Metody zkoušení škrobu. Stanovení titrovatelných kyselin ve vodním výluhu

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato jedenáctá část normy určuje zkušební metodu pro stanovení titrovatelných kyselin vodního výluhu. Všeobecná ustanovení jsou uvedena v ČSN 56 0176, část 1. Norma obsahuje tyto kapitoly: Oblast použití, Definice, Podstata zkoušky, Činidla, Přístroje, Pracovní postup a Výpočet. Podstata metody a postup při provádění normalizované zkoušky je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0176-11 byla schválena 31.10.1984 a nabyla účinnosti od 1.1.1986. Nahradila čl.19 ČSN 56 0176 z 9.10.1964.

Označení ČSN 56 0176-11 (560176)
Katalogové číslo 29428
Cena 65 Kč65
Datum schválení 31. 10. 1984
Datum účinnosti 1. 1. 1986
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963294285
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0176 (560176)
Metody zkoušení škrobu

ČSN 56 0176-1 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Všeobecná ustanovení

ČSN 56 0176-10 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Stanovení tuku

ČSN 56 0176-5 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Stanovení stipů

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560176-11
  • ČSN 56 01 76-11