ČSN 56 0186-4 (560186) Aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 4: Stanovení zákalu

ČSN 56 0186-4 Metody zkoušení piva - Část 4: Stanovení zákalu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Předmětem této normy je postup stanovení zákalu v pivu.
Světlo šířící se vzorkem piva je rozptylováno na přítomných makromolekulách a nerozpuštěných částicích. V důsledku toho klesá světelná intenzita záření prošlého vzorkem v přímém směru a naopak narůstá intenzita světla pozorovaného ve směrech odlišných od původního směru jeho šíření. Přístroje, které objektivně měří světlo rozptýlené ve vzorku, se nazývají zákalometry. Při měření světla rozptýleného ve směru kolmém na směr sondujícího paprsku se pro přístroje používá rovněž názvu nefelometry, při měření pod jiným úhlem pak názvu turbidimetry.
Tato norma specifikuje podmínky pro stanovení zákalu piva pomocí zákalometrů, dále zákaloměrný standard a způsob kontroly kalibrace zákalometrů.

Označení ČSN 56 0186-4 (560186)
Katalogové číslo 89722
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 2011
Datum účinnosti 1. 1. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963897226
Tato norma nahradila ČSN 56 0186-4 (560186) z listopadu 1981
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0186-10 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 10: Stanovení hořkosti

ČSN 56 0186-11 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení cukrů

ČSN 56 0186-12 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 12: Stanovení celkového dusíku

ČSN 56 0186-14 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu

ČSN 56 0186-15 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 15: Stanovení biacetylu a ostatních vicinálních diketonů

ČSN 56 0186-2 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 2: Senzorické zkoušení

ČSN 56 0186-5 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení alkoholu

ČSN 56 0186-6 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení skutečného extraktu a výpočet konvenčního extraktu původní mladiny

ČSN 56 0186-7 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení pH

ČSN 56 0186-8 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 8: Stanovení barvy piva

ČSN 56 0186-9 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 9: Stanovení stupně dosažitelného prokvašení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560186-4
  • ČSN 56 01 86-4