ČSN 56 0186-8 (560186) Aktuální vydání

Metody zkoušení piva - Část 8: Stanovení barvy piva

ČSN 56 0186-8 Metody zkoušení piva - Část 8: Stanovení barvy piva
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Předmětem této normy je postup stanovení barvy piva na základě objektivních měření, tj. barvy jako veličiny nezávislé na subjektu pozorovatele.Norma specifikuje podmínky pro stanovení barvy piva, popř. mladiny pomocí spektrometrů či fotometrů. Určení barvy vychází z měření absorbance či transmitance vrstvy piva v optické kyvetě definované tloušťky, která se měří v jedné vlnové délce či v definovaném spektrálním intervalu ve viditelné oblasti optického záření.Norma připouští dvě možné barevné škály pro určení barvy piva. Jednak barvu EBC s barevnými jednotkami EBC, nebo barevný prostor CIELAB s barevnými souřadnicemi L*, a*, b*. Norma dále stanovuje způsob výpočtu barevných jednotek nebo souřadnic z naměřených hodnot absorbance či transmitance.

Označení ČSN 56 0186-8 (560186)
Katalogové číslo 92038
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2012
Datum účinnosti 1. 1. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963920382
Tato norma nahradila ČSN 56 0186-8 (560186) z února 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0186-10 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 10: Stanovení hořkosti

ČSN 56 0186-11 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení cukrů

ČSN 56 0186-12 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 12: Stanovení celkového dusíku

ČSN 56 0186-14 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu

ČSN 56 0186-15 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 15: Stanovení biacetylu a ostatních vicinálních diketonů

ČSN 56 0186-2 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 2: Senzorické zkoušení

ČSN 56 0186-4 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 4: Stanovení zákalu

ČSN 56 0186-5 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení alkoholu

ČSN 56 0186-6 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení skutečného extraktu a výpočet konvenčního extraktu původní mladiny

ČSN 56 0186-7 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení pH

ČSN 56 0186-9 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 9: Stanovení stupně dosažitelného prokvašení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560186-8
  • ČSN 56 01 86-8