ČSN EN ISO 6887-1 (560102) Aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

ČSN EN ISO 6887-1 Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument definuje obecná pravidla pro aerobní přípravu výchozí suspenze a ředění pro mikrobiologické zkoušení výrobků určených k lidské spotřebě nebo ke krmení zvířat.
Tento dokument je použitelný obecně a ostatní části této normy jsou určené pro specifické skupiny výrobků, jak bylo zmíněno v předmluvě. Některé aspekty této normy mohou být použitelné také na molekulární metody, kde matrice mohou souviset s inhibicí PCR kroků a následně mohou ovlivnit výsledek zkoušky.
Tento dokument nezahrnuje přípravu vzorků pro metody stanovení počtu, ani pro metody průkazu, které mají postup přípravy podrobně popsán ve specifických mezinárodních normách.

Označení ČSN EN ISO 6887-1 (560102)
Katalogové číslo 504202
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2018
Datum účinnosti 1. 3. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135042029
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6887-1 (560102) z října 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6887-2 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků

ČSN EN ISO 6887-3 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a rybích výrobků

ČSN EN ISO 6887-4 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifické pokyny pro různé výrobky

ČSN EN ISO 6887-5 (560102)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 5: Specifické pokyny pro vzorky mléka a mléčných výrobků

ČSN EN ISO 6887-6 (560102)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě