ČSN EN ISO 6887-1 (560102) Zrušená norma

Mikrobiologie potravinového řetězce - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This document defines general rules for the aerobic preparation of the initial suspension and of dilutions for microbiological examinations of products intended for human or animal consumption.
This document is applicable to the general case and other parts apply to specific groups of products as mentioned in the foreword. Some aspects might also be applicable to molecular methods where matrices can be associated with inhibition of the PCR steps and consequently affect the test result.
This document excludes preparation of samples for both enumeration and detection test methods where preparation instructions are detailed in specific International Standards.

Označení ČSN EN ISO 6887-1 (560102)
Katalogové číslo 502815
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2017
Datum účinnosti 1. 11. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135028153
Norma byla zrušena k 1. 3. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 6887-1 (560102)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6887-1 (560102) z září 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6887-2 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků

ČSN EN ISO 6887-3 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a rybích výrobků

ČSN EN ISO 6887-4 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifické pokyny pro různé výrobky

ČSN EN ISO 6887-5 (560102)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 5: Specifické pokyny pro vzorky mléka a mléčných výrobků

ČSN EN ISO 6887-6 (560102)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě